Förenad anställning – ett värdefullt samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

En medarbetare kan ha en förenad anställning, vilket innebär att anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset är kombinerad med en professur eller ett lektorat vid Karolinska institutet. I en förenad anställning måste medarbetaren uppfylla behörighetskraven för båda anställningarna.

I dag finns 205 förenade anställningar inom Region Stockholm, där Karolinska Universitetssjukhuset är den största samarbetspartnern.

150 av de 205 förenade anställningarna innehas av medarbetare vid universitetssjukhuset fördelat på 119 professorer och 31 lektorer. Den största gruppen utgörs av specialistläkare (2017). 

Vem kan ha en förenad anställning? 

Enligt högskoleförfattningarna kan endast professorer och lektorer vid Karolinska Institutet ha en förenad anställning och anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset avse anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare. Det kan vara som sjuksköterska, sjukgymnast eller sjukhusfysiker.

Sedan juni 2016 kan även chefsbefattningar inom den tematiska organisationen på Karolinska Universitetssjukhuset vara aktuella för en förenad anställning.

Rekrytering och tillsättning

Förenade anställningar inrättas och tillsätts i samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Sjukhusdirektören och rektorn beslutar om inrättande och tillsättning genom skriftliga överenskommelser och anställningsavtal för medarbetaren upprättas hos respektive arbetsgivare.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har tagit fram en gemensam rekryteringsprocess för förenade anställningar och har idag gemensam annonsering, urval och utvärdering. Båda parter har även en sakkunnigprövning av samtliga kandidater.

Ansök 

Lediga tjänster:

Professor i onkologi förenad med anställning som lägst specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Professor i endokrinologi förenad med anställning som lägst specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset