Rekrytering på Karolinska

Om du sökt eller funderar på att söka en tjänst hos oss kan du här läsa frågor och svar om hur vi arbetar med Rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad behöver jag veta när jag söker jobb på Karolinska?

Vid vissa av våra ansökningsprocessen ber vi dig säkerställa att du fyllt i blanketter och skickat med alla intyg och legitimationer som efterfrågas i annonsen. Utan dessa handlingar uppfyller du inte kraven för tjänsten vilket kan innebära att du inte går vidare i processen.

För vissa tjänster kan provanställning i max 6 månader vara aktuellt innan tjänsten övergår i en tillsvidareanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Hur gör jag som har en utländsk utbildning?

1) Söker du en tjänst som är ett legitimationsyrke?

På socialstyrelsen webb hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. https://legitimation.socialstyrelsen.se/

2) Söker du en tjänst som inte är ett legitimationsyrke?

På Universitets och högskolerådet (UHR) bedömningstjänst så kan du läsa dig till vad din utländska examen motsvarar i Sverige. Vi är positiva till att du bifogar utlåtandet från UHR tillsammans med en kopia på originaldokumenten från din utbildning i din ansökan. Observer att det inte betyder att du uppfyller kravet för utbildningen per automatik. www.uhr.se/bedomningstjanst/

För dig med utländsk utbildning finner du mer relevant information här: https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/for-dig-med-utlandsk-examen/

Utannonseras alla tjänster?

Ja, alla våra vakanser som avser en tjänst som är längre än 6 månader utannonseras.

Hur lång är en intervju?

En personlig intervju pågår oftast mellan 45-60 minuter.

En gruppintervju pågår under en längre tid, cirka 3,5 h.
Gruppintervjun börjar alltid med information, gruppdiskussioner och caseövningar och avslutas med en kort enskild intervju.

Vilka referenser vill ni ha?

Vi vill att du anger minst en tidigare eller nuvarande chef till dig som referens. Det är bra om du vidtalar den chef du bestämt att ange som referens, så att den vet att vi kommer att kontakta hen.

I vissa fall efterfrågar vi en specifik referens från ett tidigare arbete som rekryterande chef bedömer är av intresse, detta sker i samråd med dig.

Vilka kontroller tar ni?

 • Om du sökt en tjänst där det krävs yrkeslegitimation kommer vi att ta kontroller mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen (HOSP).

 • Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som kommer att erbjudas tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Det är Karolinska som begär ut uppgifterna och vi får information om alla brott som lett till någon annan påföljd än penningböter (till skillnad från de utdrag som man själv begär ut och lämnar till arbetsgivaren om man ska arbeta inom t ex barnomsorg).

  Kontrollen sker med stöd av 6 § lagen (1998:620) om belastningsregister och 11 § 5 p. förordningen (1999:1134) om belastningsregister, respektive 5 § lagen (1998:621) om misstankeregister och 4 § 6 p. förordningen om misstankeregister (1999:1135).

 • För alla tjänster som kräver en viss utbildning eller licens ska detta kunna uppvisas.

 • Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

 • Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Använder ni er av tester i era rekryteringar?

Ja, vi använder oss av personlighets- och problemlösningstester vid chefsrekryteringar och för vissa specialistroller.

Genom att använda testverktyg kan vi på ett strukturerat och objektivt sätt samla information som är relevant för att lyckas i rollen. Testresultatet tolkas helt mekaniskt och testerna bygger på forskning och valideringsstudier.

Eftersom testverktyg - när de används på detta sätt - är blinda för kön, ålder, etnicitet med mera, hjälper de oss att fatta bättre och mer transparenta rekryteringsbeslut.

Vem kan jag ställa frågor till om jag har sökt en tjänst eller funderar på att söka en tjänst?

Har du frågor om en specifik tjänst som finns utannonserad är det bäst att kontakta den rekryterande chef som är angiven som kontaktperson på annonsen.

Har du mer generella frågor om exempelvis hur det är att arbeta inom den specifika verksamheten eller på Karolinska kan du kontakta den fackliga representant som finns angiven.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

1. Vi går igenom din ansökan och går igenom om du uppfyller det som listats som krav i annonsen och vid behov det som är meriterande för tjänsten.
2. Efter urvalet kallar vi aktuella kandidater till intervju. Om du inte går vidare till intervju får du ett mail av oss, så du vet att vi gått vidare med andra kandidater.

För vissa tjänster har vi många väl kvalificerade sökande, vilket innebär att du kanske inte går vidare fastän du uppfyller kraven.

Vem kommer jag att träffa om jag blir kallad till intervju?

Om du blir kallad till en personlig intervju hos oss kommer du att träffa den rekryterande chefen. I vissa fall kan det vara så att även någon från HR är med vid intervjutillfället.

Om du blir kallad till en gruppintervju kommer du att träffa en rekryterare som leder gruppintervjun tillsammans med rekryterande chefer. Du deltar på intervjun tillsammans med andra kandidater som sökt samma tjänst. Vi har gruppintervjuer endast i dom fall där vi söker tre eller fler kandidater.

Jag har sökt ett jobb, när får jag återkoppling?

Vårt mål är att kunna hålla dig som kandidat uppdaterad på vad som händer i rekryteringsprocessen och att du inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på att få besked. I vissa av våra rekryteringar tar det dock tid innan vi kan ge definitivt besked.
Om du varit på intervju och upplever att det dröjer kan du alltid höra av dig till den chef eller rekryterare du haft kontakt med.

Psst... Vi vet att mailen från vårt rekryteringssystem ibland hamnar i skräpposten. Det är en bugg som vi försöker lösa tillsammans med vår leverantör. Om du väntat väldigt länge på svar från oss kan det bero på att det har fastnat mailens skräpkorg

Jag sökte en tjänst som jag inte fick. Är det någon idé att jag söker andra jobb på Karolinska?

Att du inte fick ett jobb behöver inte betyda att du inte är aktuell för ett annat. Karolinska är stort och här finns många olika tjänster. Vi bedömer alltid din ansökan i förhållande till kraven för den specifika roll du har sökt.

Jag är intresserad av Karolinska Universitetssjukhuset men vill inte söka nytt jobb just nu. Vad kan jag göra?

En bra start är att följa oss i sociala medier – du hittar oss på LinkedIn, Instagram och Facebook, där vi även har en särskild sida med jobbfokus.
Via Region Stockholms gemensamma jobbsida går det även att registrera dig för att få information om när det läggs ut tjänster inom just det område som intresserar dig, så att du inte missar någon intressant möjlighet.

Tar ni emot sommarvikarier?

Ja, vi utannonserar inför varje sommar olika typer av sommarvikariat. Det största behovet rör vårdpersonal och undersköterskevikariat.

För att vara behörig för att arbeta som undersköterska behöver du uppfylla något av nedan krav:

 • Utbildad undersköterska som har varit kliniskt verksam 6 månader inom sjukhus alternativt 1 år inom annan vårdnära verksamhet under de senaste 5 åren
 • Sjuksköterskestuderande och har avslutat T4
 • Röntgensjuksköterskestuderande och har avslutat T4
 • Läkarstuderande och har avslutat T5
 • Biomedicinsk analytikerstudent med inriktning laboratoriemedicin och har avslutat T4

Läkarstudenter som vill vikariera som underläkare kan hålla utkik på vår hemsida www.karolinska.se/jobb efter lediga tjänster. Om du inte hittar någon ledig tjänst finns det ingen vakans just nu.

Hur kan jag få en praktikplats hos er?

Våra praktikplatser hanteras centralt av våra praktiksamordnare. För att du ska få en praktikplats hos oss behöver du kontakta skolan/lärosätets praktiksamordnare som i sin tur tar kontakt med oss

Om du fortfarande saknar svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

HR-direkt
08-517 76 999

Öppet helgfria vardagar 08:00-16:00