För dig med utländsk examen

Information för dig med utländsk examen och som är intresserad av att söka jobb eller praktik hos oss.

I Sverige har vi ett tjugotal reglerade yrken inom hälso- och sjukvård där det krävs att du har svensk legitimation för att få praktisera yrket. Legitimationen godkänns och regleras av Socialstyrelsen. För att läsa mer om vilka yrken som innefattas hänvisar vi dig vidare till Socialstyrelsen, se nedan.

Utöver svensk yrkeslegitimation krävs följande för att Karolinska ska kunna erbjuda dig med utländsk examen en anställning:
• Kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 eller högre (enligt CEFR-skalan)
• Svenskt medborgarskap eller godkänd uppehållsrätt/uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Praktik på Karolinska Universitetssjukhuset

Praktik på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds studenter vid Karolinska Institutet. Om ditt lärosäte har ett ERASMUS-utbyte med Karolinska Institutet finns möjligheten att läsa kurser vid institutet och som en del av kursen praktisera ett par veckor på sjukhuset.

Läs mer vad som gäller för dig