Operationsverksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset!

Nyhet

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO) och smärtvård.

Med perioperativ medicin, PMI, avses anestesi, operation samt pre- och postoperativ verksamhet. Genom högkvalitativ och innovativ vård, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övrig verksamhet bidrar PMI med specialistkompetens och metoder för bästa behandling av våra patienter.

Vår utbildning av specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård är den största inom Stockholms läns landsting. ST-verksamheten omfattar cirka 85 läkare inom anestesi- och intensivvård.

Vår forskning bedrivs i samverkan med institutionerna för Fysiologi och Farmakologi, CLINTEC samt Molekylär Medicin och Kirurgi vid Karolinska Institutet. Forskningsområdena stöds av en PMI-övergripande translationell forskningsplattform.

Vi har cirka 1 600 medarbetare verksamma i både i Huddinge och Solna.

I Solna har vi tre funktionsområden där vi bedriver operationsverksamhet och i Huddinge har vi två. Här kan du läsa lite mer om dessa.

SOLNA

Trauma och akutoperation

Funktionsområde Trauma och akutoperation består av anestesi- och operationsverksamhet inom trauma, akutkirurgi, obstetrik, ortopedi- och plastikkirurgi samt interventionell verksamhet.

Funktionsområdet omfattar två funktionsenheter med cirka 180 medarbetare inom anestesi och operation. I en nära framtid kommer även öppenvårdskirurgi vara en del av funktionsområde Trauma och akutoperation. Verksamheten bedrivs dygnet runt och kommer svara framförallt mot Tema Trauma och Reparativ medicin. Trauma är ett av Karolinska Universitetssjukhusets profilområden och utgör här en central del.

Funktionsenhet Trauma, obstetrik och akutoperation

Detta funktionsområde består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med trauma, akut kirurgi, obstetrik, kärlkirurgi och interventionell verksamhet i Solna.

Verksamheten bedrivs dygnet runt och kommer svara mot ett stort antal patientflöden och teman. Traumaverksamheten är ett av Karolinska Universitetssjukhusets profilområden och utgör en central del av funktionsområdes uppdrag.

Funktionsenhet Ortopedi, plastik och öppenvårdsoperation

Funktionsenheten består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med ortopedi och plastikkirurgi. Verksamheten är lokaliserad till Solna och omfattar en funktionsenhet med medarbetare inom anestesi, operation med tillhörande postoperativ enhet. Verksamheten svarar mot ett flertal patientflöden inom framför allt tema Trauma och Reparativ medicin.

Ortopedoperation

Ortopedoperation finns på plan 7 i Nya Karolinska där vi har tre salar. En dag i veckan bemannar vi även en hybridsal. Verksamheten bedrivs i huvudsak dagtid 365 dagar/år.

Hos oss jobbar man dag/kväll och även viss helgtjänstgöring förekommer. Den schemalagda arbetstiden för ett kvällspass till kl. 19 på vardagar och du jobbar endast var femte helg. Vi har ett nära samarbete med andra enheter och möjlighet för tidvis rotation finns om du har intresse för det.

Patienterna som opereras hos oss kommer från patientflödena ortopediskt trauma, muskeloskeletala tumörer, ryggsjukdomar, artroplastik och extremitetsdeformiteter.

Vi som jobbar här på ortopedoperation uppskattar verkligen samarbetet i teamet, bl.a. med narkosläkarna och ortopederna och vi har aldrig tråkigt!

Hos oss trivs man om man vill lära sig mer inom ortopedi av erfarna kollegor men även om man redan brinner för vår specialitet och vill ha dom största utmaningarna med egna ansvarsområden. Vi kan erbjuda dig en unik möjlighet att utvecklas inom den högspecialiserade vården som bedrivs hos oss.

Ortopedoperation – hos oss handlar det om mer än bara spinaler!

Plastikoperation

Plastikoperation är en dagoperationsavdelning med fem operationssalar och vi bemannar även vår egen uppvakningsenhet. Vår operationsinriktning är till största delen rekonstruktiv plastikkirurgi med återskapande av form och funktion samt bröstcancerkirurgi. Vi bedriver högspecialiserad kirurgi såsom bröstrekonstruktioner, tumörkirurgi, mikrokirurgi, könsbekräftande kirurgi samt kraniofaciell. Rent estetisk plastikkirurgi utförs ej.

Vi på plastikoperation kommer att flytta till nyrenoverade lokaler under första kvartalet 2021 och fram till dess så är verksamheten förlagd i den gamla huvudbyggnaden på Karolinska i Solna.

Vårt upptagningsområde är Stockholms samt Gotlands län, men vi tar även emot patienter från andra delar av landet med specialistvårdsremiss.

Huvuddelen av verksamheten är elektiv. Akut omhändertar vi mindre brännskador, ansiktsfrakturer och större ansiktsskador med vävnadsdefekter samt omfattande mjukdelsinfektioner.

Buk, neuro och ÖNH-operation

Funktionsområde Buk, neuro och ÖNH-operation består av anestesi- och operationsverksamhet inom högspecialiserad minimal-invasiv (t.ex. robotassisterad) samt öppen abdominell kirurgi, högspecialiserad ÖNH kirurgi med inriktning på cancer samt högspecialiserad neuroanestesi och -operation där Karolinska är ensam utförare i SLL.

Vårt centrum för robotkirurgi tar årligen emot besökare från hela världen för studiebesök och utbildning. Robotassisterad kirurgisk verksamhet är ett starkt utvecklings- och innovationsområde inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Funktionsområdet omfattar två funktionsenheter med totalt cirka 175 medarbetare inom anestesi och operation. Verksamheten svarar mot ett flertal patientflöden inom framför allt tema Neuro och Cancer. Neuroanestesi och operation innefattar även interventionella procedurer, ett profil- och fokusområde för Karolinska Universitetssjukhuset.

Thoraxoperation

Thoraxoperation ingår i funktionsområdet Thoraxoperation och Thoraxintensivvård och omfattar en sammanhållen vårdkedja mellan operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen.

Thoraxoperation tillhör U1-operation i Nya Karolinska Universitetssjukhuset på plan 7. Detta ger oss fantastiska möjligheter att vara med att utveckla verksamhet och arbetssätt med hjälp av den senaste tekniken.

På avdelningen bedrivs och utvecklas både elektiv och akut avancerad thoraxkirurgi.

Annons för operationssjuksköterskor till Solna:

Annons för anestesisjuksköterskor till Solna:

 

HUDDINGE

I Huddinge har vi två funktionsområden där vi bedriver operationsverksamhet.

Transplantation och akutoperation

Funktionsområde transplantation och akutoperation består av anestesi- och operationsverksamhet inom akut kirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik och interventionell verksamhet.

Funktionsområdet omfattar två funktionsenheter, akut- och ortopedoperation samt Transplantation- och obstetrikoperation, med totalt cirka 150 medarbetare inom anestesi och operation. Verksamheten bedrivs 24/7 och svarar mot ett stort antal patientflöden och teman.

Transplantation är ett av sjukhusets profilområden.Vi
transplanterar lever, njure och pancreas, där patienterna kommer från hela
Sverige då vi har ett rikstäckande uppdrag delat med Göteborg. År 2020 flyttar
vi in i nya stora lokaler med ljusa salar med den senaste teknologin.

Buk, ÖNH och Öppenvårdsoperation

Funktionsområdet består av anestesi- och operationsverksamhet inom högspecialiserad gynekologisk, urologisk, ÖNH samt övre gastrokirurgi. Funktionsområdet omfattar två funktionsenheter, Gynekologi-, ÖNH- och Öppenvårdsoperation samt Övre buk- och urologoperation, med cirka 160 medarbetare inom anestesi och operation.

Verksamheten svarar mot ett flertal patientflöden inom framför allt tema Trauma och Reparativ medicin och tema Cancer. Karolinska Universitetssjukhuset lägger stor vikt vid att öka andelen ingrepp som sker i öppenvård.

Öppenvårdsoperation

Öppenvårdskirurgi består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med dagkirurgi.

Vi på öppenvårdsoperation utför operationer inom ortopedi, gynekologi, urologi, gastro (endoscopiverksamhet), ÖNH, plastik samt accesskirurgi. Verksamheten är dynamisk och fler områden kan därför tillkomma.

Vår dagkirurgiska enhet består av fyra operationssalar samt egen uppvakningsavdelning. Öppettiderna är i dagsläget 07-17 måndag till torsdag samt 07-15 på fredagar. Verksamheten har ett högt flöde och patienterna stannar i genomsnitt tre-fyra timmar.

Hos oss är teamarbete viktigt och en förutsättning för att kunna utföra vårt arbete – vi hjälps åt, vi har högt i tak och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö.

Annons för operationssjuksköterskor till Huddinge: