Vi söker specialistsjuksköterskor som vill vara med och utveckla intensivvården!

Nyhet

Intensivvården på Karolinska är Sveriges största intensivvårdsorganisation fördelat på fyra högspecialiserade intensivvårdsenheter, en i Huddinge och tre i Solna. Nu blir intensivvården på Karolinska ännu större och vi söker därför dig som vill vara med på en spännande resa där vi vidareutvecklar intensivvården i Sverige.

Unikt utbud av intensivvård

Hos oss vårdas redan idag de allra svårast sjuka patienterna i landet och vi bedriver högspecialiserad intensivvård inom multitraumatiska skador, traumatiska skall- och ryggmärgsskador, intensivvård under tryckkammarbehandling i egna lokaler, transplantationsintensivvård (inklusive spädbarn), skador på hjärta och hjärna samt efter allvarliga blodinfektioner och svår lungsvikt, intensivvård av patienter som genomgått stor hjärtkirurgi och av patienter med svår cirkulationssvikt i behov av mekanisk assist (LVAD, ECMO och IABP). Denna unika bredd av intensivvård finns inte på något annat sjukhus i Sverige!

I samband med inflytten till nya sjukhusbyggnaden i Solna så suddas gränserna mellan våra enheter både i Huddinge och Solna ut. Vi kommer i högre grad att jobba tillsammans vilket kommer att både underlätta och bidra till en hög kompetensutveckling hos våra intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med möjlighet att lära och utvecklas inom intensivvårdens samtliga specialiteter.

Varför ska man jobba med intensivvård på Karolinska?

Till oss skickas de allra sjukaste patienterna och därför har vi här samlat den absolut högsta kompetensen inom intensivvård hos oss. Många av våra patienter med svikt i något av de livsuppehållande organen räddas bara för att de ges tillgång till våra medarbetares kompetens. Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team runt patienten där du som nyanställd erbjuds en introduktion som är anpassad efter dina individuella behov och kunskaper. Du är lika välkommen till teamet oavsett om du jobbat med intensivvård i flera år eller nyligen tagit examen.

Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och har infört en kompetensstege där du som medarbetare kan göra karriär både kompetens- och lönemässigt utan att behöva byta arbetsplats. Därtill kan du forska, utbilda och vidareutvecklas som biträdande universitetssjuksköterska och universitetssjuksköterska.

Delad tjänst/rotationstjänst

Intensivvården hör till funktionen PMI (Perioperativ medicin och Intensivvård) som ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesisjukvård, pre- och postoperativ vård, smärtvård och all intensivvård för vuxna. Detta innebär att vi även har möjlighet att erbjuda en flexibel anställning (en delad tjänst/rotationstjänst) för dig som har dubbel specialistkompetens eller
annan specialistutbildning men som vill utvecklas inom intensivvården..

Möt några av våra medarbetare och hör mer om vad det innebär att jobba med intensivvård på Karolinska

 

Jobba på Karolinska inom intensivvård

En film om intensivvården på Karolinska

 

Välkommen till oss!

Intensivvårdsavdelningen Huddinge: På intensivvårdsavdelningen i Huddinge utför vi olika interventioner exempelvis olika former av dialys och avancerad övervakning. Avdelningen är ett av Sveriges få centra för leversjukdomar och levertransplantationer. Vi tar även emot barn i behov av intensivvård. Kontakta omvårdnadschef helen.widlund@sll.se för mer information.

Thoraxintensiven: På Thoraxintensiven i Solna vårdar vi patienter som genomgått hjärtkirurgi, patienter som drabbats av hjärtstopp och hjärtsviktspatienter med mekaniska hjärtpumpar. Kontakta vårdenhetschef liz.rauhofer@sll.se för mer information.

Neurointensiven: Vi vårdar patienter med traumatiska skador, akuta tillstånd i centrala nervsystem och bakteriella meningiter där vi utför avancerad övervakning. Karolinskas Intensivvård är ett av Sveriges få centra för skador i hjärnan och ryggmärg. Kontakta vårdenhetschef birgitta.olgren@sll.se för mer information.

Centrala intensivvårdsavdelningen: På centrala intensivvårdsavdelningen i Solna vårdar vi främst patienter med traumatiska skador, sepsis, ARDS och mulitiorgansvikt. Karolinskas Intensivvård är också ett av Sveriges få centra där vi utför intensivvård under pågående tryckkammarbehandling. Kontakta vårdenhetschef mailto:anne.dahl@sll.seför mer information.

Funktionsområde Intensivvård och Funktionsområde Thorax- och kärloperation samt thoraxintensivvård är del av Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) som ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesi, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna. PMI har cirka 1600 medarbetare med verksamhet både i Huddinge och Solna.