Karolinskas pre- och postoperativa avdelningar utökar!

Nyhet

Under 2018/2019 så kommer verksamheterna i både Huddinge och Solna att flytta till nya lokaler och få utökade vårdplatser vilket innebär att vi vill bli fler!

Våra pre- och postoperativa avdelningar i Huddinge och Solna är en del av den sjukhusövergripande funktionen Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI). PMI är Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. PMI ansvarar även för tryckkammare (HBO) och smärtvård.

Våra huvudsakliga specialiteter inom den postoperativa vården är övre och nedre GI, transplantationskirurgi, ortopedkirurgi, bröst- och endokrinkirurgi, gynekologi, obstetrik, kärlkirurgi, urologi, akutkirurgi och trauma.

Solna
Under hösten 2018 flyttar vi på Pre- och postop i Solna in i den nya sjukhusbyggnaden. I samband med detta kommer vi att utöka vårt uppdrag med flera vårdplatser och patientkategorier. I nya sjukhusbyggnaden kommer vi att utöka våra vårdplatser från 22 till 53 och därtill gå från 6 till 10 platser där vi kan erbjuda en ännu mer avancerad vård, sk Critical Care Nivå 2. Dessa är avsedda för högriskpatienter i behov av en ökad vårdnivå vilket innebär en förlängd postoperativ vård, med avancerad behandling och övervakning.
Här kan du se när Hilda berättar lite mer om hur det är att jobba hos oss i Solna.

Huddinge
Huddinge Pre- och postop består av två postoperativa enheter och en preoperativ avdelning där vi utför avancerad pre- och postoperativ vård. De flesta av våra patienter är vuxna men till skillnad från i Solna så är ca 15-20% av patienterna barn. Under 2019 kommer vi att flytta in i ett nytt operationshus, Chopin, och därmed utöka våra vårdplatser från idag 42 till 44 stycken.

Här berättar vi mer om hur arbetet i Huddinge kan se ut.

Kompetensutveckling
Skräddarsydd introduktionsutbildning Under en 2 årsperiod erbjuder vi en stegvis internutbildning fördelad på fyra tillfällen som ger dig fördjupad kunskap kring våra patientkategorier och postoperativ omvårdnad

Möjlighet att hospitera alternativt arbetsväxla inom våra funktionsområden, exempelvis inom anestesi, operation och/eller intensivvård
Möjlighet att gå specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård (60hp), studierna bedrivs på halvfart och du behåller din grundlön under studietiden
Individuell kompetensutvecklingsplan tas fram tillsammans med dig för att erbjuda dig en kontinuerlig fortbildning

Läs gärna mer när fyra av våra omvårdnadsansvariga på PMI berättar om bl.a. karriärmöjligheter hos oss.