Intensivvården på Karolinska växer och öppnar Sveriges första högspecialiserade IVA med traumainriktning

Nyhet

Intensivvården på Karolinska är Sveriges största intensivvårdsorganisation fördelat på, i dagsläget, tre högspecialiserade intensivvårdsenheter, en i Huddinge och två i Solna. Nu blir intensivvården på Karolinska ännu större när vi under hösten öppnar ytterligare en intensivvårdsavdelning i nya sjukhusbyggnaden i Solna. En intensivvårdsavdelning som kommer att vara specialiserad mot trauma.

Unikt utbud av intensivvård

Hos oss vårdas redan idag de allra svårast sjuka patienterna i landet och vi bedriver högspecialiserad intensivvård inom multitraumatiska skador, traumatiska skall- och ryggmärgsskador, intensivvård under tryckkammarbehandling i egna lokaler, transplantationsintensivvård (inklusive spädbarn) och efter allvarliga blodinfektioner. Denna unika bredd av intensivvård finns inte på något annat sjukhus i Sverige!

I samband med inflytten till nya sjukhusbyggnaden i Solna under hösten så suddas gränserna mellan våra enheter både i Huddinge och Solna ut. Vi kommer jobba tillsammans som ett funktionsområde vilket kommer att både underlätta och bidra till en hög kompetensutveckling hos våra intensivvårdssjuksköterskor ochundersköterskor med möjlighet att lära och utvecklas inom intensivvårdens samtliga specialiteter.

Varför ska man jobba med intensivvård på Karolinska?

Till oss skickas de allra sjukaste patienterna där vi är sista utposten. Många av våra patienter med svikt i något av de livsuppehållande organen räddas bara för att de ges tillgång till våra medarbetares kompetens. Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team runt patienten där du som nyanställd erbjuds en introduktion som är anpassad efter dina individuella behov och kunskaper. Du är lika välkommen till teamet oavsett om du jobbat med intensivvård i flera år eller nyligen tagit examen.

Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och har infört en kompetensstege där du som medarbetare kan göra karriär både kompetens- och lönemässigt utan att behöva byta arbetsplats. Därtill kan du forska, utbilda och vidareutvecklas som biträdande universitetssjuksköterska.

Möt några av våra medarbetare och hör mer om vad det innebär att jobba med intensivvård på Karolinska

Jobba på Karolinska inom intensivvård

 

 Vill du veta mer?
Vårdenhetschef, Birgitta Olgren, 072-584 14 13, birgitta.olgren@sll.se
Vårdenhetschef, Jeannette Dahl, 076-050 13 85, Anne.dahl@sll.se

Välkommen till oss!

 

Sök tjänsten här!

Funktionsområde Intensivvård är del av Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) som ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesi, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna. PMI har cirka 1600 medarbetare med verksamhet både i Huddinge och Solna.