Inspirationsmingel för sjuksköterskestudenter

Nyhet

Den 7 december höll Rebecka Schmidt Gustafsson, Omvårdnadschef från Akut och Traumaavdelning/E14 en uppskattad föreläsning på Röda Korsets Högskola i samband med ett Inspirationsmingel för sjuksköterskestudenter anordnat av Framtidsverket. Föreläsningen handlade om Karolinskas agerande i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm och efter föreläsningen följde mingel och diskussion med studenterna. Här följer Rebeckas berättelse från föreläsningen.

"I bästa fall är detta en övning, annars kommer vi att få jobba".

Klockan är 14:53 den 7 april och SOS Alarm har precis fått det första larmet om händelser på Drottninggatan i Stockholm. Klockan 15:03 går en förvarning ut till alla ambulanser och sjukhus i Stockholm om att en incident har inträffat och att alla enheter måste vara beredda. På Karolinska universitetssjukhusets Akut och Traumaavdelning/E14 sitter Omvårdnadschef Rebecka Schmidt Gustafsson i en intervju med en medarbetare. Personal kommer in och avbryter mötet, visar upp bilder från nättidningar på situationen på Drottninggatan. Rebecka avbryter mötet. Efter att ha skyndat runt på de kringliggande avdelningarna konstaterar Rebecka att många ur personalen på sjukhuset redan har hunnit gå hem, då det är fredag eftermiddag. Kirurgjour och chefen för Traumacentrum bekräftar för avdelningen att något har hänt. Rebecka förklarar att situationen är svårbedömd, men att vi på avdelningen startar igång vår interna katastrofplan och att i bästa fall blir detta en övning och i annat fall kommer vi att få arbeta enligt den plan som vi under hela hösten och vintern uppdaterat och förankrat.

Ett av de första stegen i arbetet är att säkerställa medarbetarnas status på sina egna anhöriga, för att kunna frigöra sig från oro och kunna hålla arbetsfokus. Tack vare den etablerade krishanteringsplanen och effektivt arbete skickas ett SMS ut till all personal med vädjan om att infinna sig för att hjälpa till. I princip samtlig personal sluter upp redo för arbete. För att kunna ta emot nya patienter genomförs ett arbete friställa vårdplatser där avdelningar som inte i första hand är berörda får ta emot patienter. Sjukhuset tömmer också akutmottagningen, friställer operationsresurser och intensivvårdsplatser. Inom en mycket kort tid har sjukhuset mobiliserat för ca 20-40 möjliga operationer och minst lika många intensivvård/övervakningsplatser.

Strax därefter anländer första patienten till sjukhuset. På E14 som är förberedda på att ta emot svårt skadade patienter som inte behöver intensivvård är det mycket personal på plats och för att undvika förvirring är all personal försedda med västar där roller och ansvarsområden står tydligt skrivet på ryggen. Rebecka ser att all personal har fullt fokus, men oron ligger fortfarande i luften. Vad kommer att hända nu? Kommer det att ske ett till attentat? Det har vi sett vid terrorattentat i andra länder och i media rapporteras om händelser på andra platser i Stockholm som varken bekräftas eller dementeras av Polisen ännu och ovissheten är påtaglig. För att kunna ta hand om patienterna och genomföra viktiga beslut är personalens välmående avgörande. Rebecka utser därför interna kamrat-par där medarbetarna får i uppgift att hålla koll på varandra och signalera till Rebecka ifall någon behöver tas ur tjänst. Under en krissituation måste personalen fatta svåra och livsavgörande beslut och det är därför av allra högsta grad otroligt viktigt att stötta varandra.

En krissituation innebär att resurser inte är tillräckliga. Som mottagande för alla svårt skadade patienter i Stockholms län och region blev incidenten på Drottninggatan en stor utmaning för medarbetarna på Karolinska universitetssjukhuset. Att arbetet i slutändan blev så pass framgångsrikt var till stor del tack vare ett gott samarbete mellan sjukhusets avdelningar och funktioner, alla engagerade medarbetare och framförallt tack vare en väletablerad katastrofplan som alla medarbetare och ledning var väl förtrogen med.

Foto och text: Elin Hagman, Framtidsverket

Det blev många intressanta samtal på inspirationsminglet för sjuksköterskestudenter.