Jobba med Livsviktig IT

Nyhet

Vill du utveckla IT-stöd som gör verklig skillnad? Var med och skapa framtidens sjukvård med oss. Karolinska Universitetssjukhuset IT – för dem som vill göra skillnad.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. Vid sidan av universitetssjukhusets vårduppdrag, ser vi forskning och utbildning, samt kontinuerlig vidareutveckling av hälso- och sjukvård, som kärnverksamheter. Detta synsätt avspeglas i såväl organisation, styrning som uppföljning av vår verksamhet. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och bedriver tillsammans med Karolinska Institutet utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Lediga tjänster

Vi har just påbörjat en omvälvande förändringsresa och ambitionen är hög. Vi mäter oss med de bästa i världen inom allt från medicinska resultat till patienternas upplevelse av vården. Vi ska hålla högsta internationella klass inom vård, forskning och utbildning, och skapa värde för våra patienter. Med början 2016 inför vi en ny verksamhetsmodell där vi utgår ifrån våra patienters resa genom vården och arbetar med flera professioner i team runt varje patientgrupp – se mer om vår nya organisation här. Vårt nybyggda universitetssjukhus i Solna blir navet i ett Life Science kluster för akademi, forskning och näringsliv.

IT och digitaliseringen av vården är viktiga komponenter i denna förändring och vi skapar därför en ny IT-organisation med utökat ansvar för IT inom Karolinska, samt stärker vårt samarbete med andra organisationer inom Stockholms Läns Landsting (SLL), nationellt i Sverige och med internationella partners.

Vi investerar kraftfullt i modern teknologi för att under de närmaste åren skapa nya och ännu bättre förutsättningar för medarbetare och patienter. Med nya system ökar vi patientens och närståendes engagemang i vården genom enkla, lättåtkomliga digitala tjänster som stödjer informationsutbyte på ett sömlöst sätt genom hela patientresan. Vård och forskning kommer arbeta mycket tätare tillsammans för att med nytt IT-stöd snabbt kunna omsätta nya forskningsrön till process- och beslutsstöd för våra medarbetare och därmed skapa ökat värde för våra patienter.

IT spelar också en viktig roll i att ta hand om all data som skapas inom olika delar av vården och genom avancerade analysfunktioner omsätta denna till operativa beslut och prediktiva riskbedömningar, vilket ytterligare stärker kvaliteten i vården och välbefinnandet för våra invånare.