Med utrymme att utvecklas

Nyhet

Intensivvårdssjuksköterska Therése Kjellin gillar när det händer mycket. Det är en av anledningarna till att Neonatalavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus efter 12 år fortfarande är hennes förstahandsval.

– Här finns det verkligen utrymme att satsa på sitt speciella område, säger hon.

Först hade Therése Kjellin tänkt utbilda sig till veterinär.

– Men när jag insåg att jag också skulle behöva avliva djur sa det stopp. Det var omöjligt för mig, berättar hon.

Istället valde hon att bli sjuksköterska.

– Det är just det här att vårda och att ge av sig själv för att göra det så bra som möjligt för andra som lockar mig.

Hon utbildade sig i Eskilstuna på Mälardalens högskola. När hon var klar 2004 började hon ganska snart på Neonatalavdelningen i Solna. När chansen att vidareutbilda sig till intensivvårdssjuksköterska med studielön dök upp 2009 tog hon den.

– Jag har alltid varit intresserad av det tekniska, av maskiner och apparater. Det är så fascinerande och upplyftande att se hur vi kan använda tekniken så att våra små patienter som ofta är väldigt sjuka återhämtar sig.

– Jag tror inte att alla förstår hur otroligt mycket avancerad apparatur vi använder här.

För den som kommer som grundutbildad sjuksköterska till Neonatalavdelningen idag finns det möjlighet att söka en ST-utbildning till specialistsjuksköterska med särskild inriktning mot neonatalvård, berättar Therése Kjellin.

– Personligen har jag alltid känt att viljan att utvecklas uppskattas här, säger hon.

Hela familjen i centrum
På Neonatalavdelningen arbetar personalen i team som består av en undersköterska eller barnsköterska och en sjuksköterska. Teamet tar hand om två eller tre barn tillsammans. Det finns också alltid en läkare på plats. I Solna finns 14 intensivvårdsplatser och fyra platser för lättare vård. Barnen kommer direkt efter förlossningen. Hela familjen står i centrum under vårdtiden. Kollagen runt väggarna vittnar om tacksamma föräldrar som vill visa hur Filip, Elinor, Olga och Erin växer och utvecklas efter en svår start i livet.

Med åren har Therése Kjellin märkt att ju mer hon vågar ge av sig själv desto mer får hon tillbaka. Det handlar delvis om att se sig själv som en resurs, även när ett barn avlider och jobbet är sorgligt.

– Det här är ett jobb som är väldigt roligt och spännande och ibland också sorgligt. Det är viktigt att vara professionell i sin omsorg. Vi tar hand om både barnet och familjen, ofta under lång tid, och det gäller att hjälpa alla på rätt sätt.

En sådan hjälp är att utveckla den palliativa vården, något Therése Kjellin satsar på.

– Att ett barn dör är något familjen bär med sig hela livet. Det är väldigt viktigt att slutet blir bra och värdigt för familjen. Det kan handla om allt från att det finns en fin ask att lägga minnen i till att sjukhuskyrkan är på plats.

Flera roller och omväxling
Therése Kjellin är också koordinator. Då ser hon till att alla patientflöden fungerar. Det kan handla om transporter av barn mellan landsting och sjukhus och att det finns personal på plats som kan ge planerad behandling.

Hon är även ansvarig för verksamhetens utbildning i Crew Resource Management (CRM). Det är en metod för att förbättra teamarbetet. Therése Kjellin är också instruktör i metoden. Utbildningarna är på en dag.

– Det är jätteroligt att föreläsa, särskilt om den här metoden som bygger så mycket på kommunikation med deltagarna.

Therése Kjellin uppskattar att ha ett omväxlande jobb.

– Jag blir rastlös om jag inte får hugga tag i nya saker, utveckla och utforska. Därför passar det mig att dagarna är så olika och att jag inte vet vad som ska hända på morgonen.

Text och foto: Lisa Thorsén