Nu är det dags att söka AT-block

Nyhet

Du som gör din AT-tjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset får tillträde till avancerad och högspecialiserad sjukvård och ett stort och brett patienturval. Du får också tillgång till internationellt ledande forskning. Sjukhusets anställda har hög kompetens och omfattande akademiska meriter.

Sök AT-block