Biomedicinsk analytiker CMS

Nyhet

På CMMS utförs ett stort antal analyser varje dag. Här ingår både PKU-screeing och Porfyricentrum, vilket man är ensam om i Sverige. CMMS är ett specialistlaboratorium för utredning av ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. Idag gör vi ett besök och får följa med Oskar Fagerlund, legitimerad biomedicinsk analytiker.

Oskar Fagerlund hälsar välkommen med utsträckt hand och ett trevligt leende. Ljusa och öppna lokaler öppnar sig. Överallt, på bänkarna och i hyllorna trängs pipetter, provtagningsrör, provrör och glasflaskor i olika storlekar. Några är bruna, de flesta är genomskinnliga. Ett stort antal frysar och kylskåp, avancerad apparatur av olika slag och en hel del datorer utgör tillsammans ett brummande bakgrundssorl till en i övrigt väldigt lugn och tyst arbetsplats. Vid bänkarna sitter ett antal personer i vita rockar, alla djupt koncentrerade på sina sysslor.

-Att vara metodisk, noggrann och tålmodig är tre viktiga egenskaper i det här yrket, säger Oskar Fagerlund.

Oskar har arbetat på CMMS (Centrum för medfödda metabola sjukdomar) sedan ett år tillbaka ungefär och han trivs bra.

Han ger ett väldigt lugnt intryck samtidigt som han med humor deklarerar:
- Ja, jag vet inte varför jag valde att bli biomedicinsk analytiker. Min far är brandman, och det fick jag därför inte bli för honom, säger han och skrattar.

Idag är det aminosyror som skall analyseras, vilket är en av de vanligaste analyserna på laboratoriet. Oskar tar ut ett antal plasmaprover ur frysen och ett urinprov. Dessa ska först tina en stund och sedan fällas. Under tiden berättar Oskar om arbetsplatsen han arbetar på.

- Det här är en speciell arbetsplats, då vi fortfarande gör mycket manuellt. Mycket har blivit så automatiserat, men här har vi fortfarande mycket av "hantverket kvar", vilket är roligt. Samtidigt har vi ju väldigt avancerad apparatur också. I Göteborg och Malmö finns det liknande labb, men de är inte lika stora och breda som vi. Vi analyserar fler saker och har vissa delar som är unika för oss. Exempelvis vårt Porfyricentrum eller PKU-labb.

Under ett morgonmöte i korridoren får flera av medarbetarna beröm för att de ställt upp extra och fått iväg ett stort antal prover under tidspress. I övrigt görs en dragning av vad som är på gång och hur väl man uppfyllt leveranser. Så småningom tar Oskar fram proverna som nu tinat och fällts och en internstandard tillsätts. Sedan visar han fler delar av labbet, bland annat där de fortfarande utför mycket manuellt arbete. Eterdoft ur en flaska slår in i näsborrarna och får nackmusklerna att automatiskt dra huvudet bakåt. Självklart placerad i ett dragskåp.

Det är långa väntetider på olika prover och som biomedicinsk analytiker får man räkna med en del stillasittande. Men så småningom är det dags att köra provet genom en "amino acid analyser" som är märkt med namnet "Trollet". I korthet kan man säga att när provet kommer in så fastnar aminosyrorna i en kolonn. Sedan tillsätts ett antal buffertar med olika PH-värden vilket separerar aminosyrorna och får dem att släppa från kolonnen vid olika tidpunkter. En detektor läser av dem och skickar resultatet till en dator. Där visas sedan ett diagram med olika toppar, alla aminosyrorna redovisas var och en för sig samt vilket värde de har och man kan nu diagnostisera resultatet.

Framåt lunchtid ansluter sig Rolf Zetterström, biträdande överläkare på CMMS. Han berättar pedagogiskt och med ett stort karismatiskt engagemang om verksamheten och framför allt om PKU för att få en anknytning till det Oskar gjort idag. I PKU-tester screenas 24 sjukdomar och en del av dem hänger intimt samman med nivåerna av olika aminosyror i blodet. PKU-testet har genomförts på alla barn sedan 60-talet.

Vi är det enda PKU-laboratoriet i Sverige för neonatal screening. En sjukdom som screenas i PKU är exempelvis Fenylketonuri (PKU) som innebär att barnet har en störd omsättning av aminosyran fenylalanin. Det är helt omöjligt att se på ett nyfött barn att de har sjukdomen, men utan behandling får de under det första levnadsåret svår utvecklingsstörning och neurologiska symtom. Om sjukdomen diagnostiseras och kostbehandling inleds under de första levnadsveckorna kan man förebygga dessa skador. Kosten består av ett lågt fenylalaninintag och måste fortsätta hela livet.

Genom den analys som Oskar Fagerlund gör idag kan CMMS därför både upptäcka och följa upp den här sjukdomen. Det är alltså ett både viktigt och intressant arbete.
Vid en rundvandring på laboratoriet hälsar trevlig personal från flera olika delar som också ingår i CMMS som består av Genetisk Diagnostik, Metabol laboratoriet, Porfyricentrum samt PKU-laboratoriet.
På CMMS kan det alltså verka lugnt på ytan, men hela tiden försiggår en myriad av aktiviteter kring alla de prover som ska hanteras efter noggranna metodbeskrivningar. En del av dem kan Oskar Fagerlund numer utantill.

- Det är ett spännande och lärorikt arbete, där det alltid finns möjlighet att lära sig mer och gräva djupare. Eftersom CMMS hanterar ett så stort antal olika analyser, blir det dessutom ett väldigt varierande arbete, säger Oskar.

När dörrarna går igen på väg från CMMS infinner sig en känsla av att ha få bevittna något viktigt och ganska unikt. Och en stor tacksamhet över att det finns sådana som Oskar Fagerlund och Rolf Zetterström.

Sådana som gör att ett nyfött barn kan få en chans till ett bra liv, trots en medfödd och elak sjukdom.

Text och Foto: Cecilia Frisell