Ledarskap i Fokus - Nya A23b

Nyhet

Delaktighet, ansvar och inflytande. Det är ledorden när Annelie Bohman startar upp en ny vårdavdelning, A23b. Vårdinnehållet kommer att vara planerad kolorektal kirurgi, NAK (Nedre Abdominell Kirurgi), en av specialiteterna på Gastrocentrum. Nu finns den i Huddinge, men kommer till hösten att flytta till Solna i förberedelse för flytten in i det nya sjukhuset. (NKS)

Annelie Boman har tidigare arbetat på det som idag heter K71-73 i Huddinge och tackade ja omgående när hon fick erbjudandet om att starta upp nya A23b.

- Det fanns ingen tvekan, jag menar att det är få förunnat att få en sådan här chans. Jag får rekrytera personal och lägga grunden till hur vi ska arbeta tillsammans med patienten i centrum. Jag tycker dessutom att kolorektalkirurgi är en mycket spännande specialitet och känner mig stolt över att vi kommit så långt inom denna högspecialiserade vård och därmed kan hjälpa patienter som tidigare inte kunde få denna chans, säger Annelie.

Och arbetet är redan i full gång. En ställföreträdande chefsjuksköterska är redan anställd och behovet av undersköterskor är snart tillfredställt. Minst 2-3 års erfarenhet av akutsjukvård krävs i annonsen för undersköterskor och det är viktigt att hitta folk som har ”den kliniska blicken”, men det är lika viktigt att hitta personer som vill utveckla arbetet kring patienten.

Nu går Annelie vidare och letar efter sjuksköterskor. På A23b utför man högspecialiserad vård, som inte utförs på så många ställen i Sverige. Det krävs en viss kompetens och det är en resurskrävande vård, därmed är bemanningen väl genomtänkt då den ska vara likvärdig bemanningsmixen på A24a.

Att Annelie Bohman brinner för projektet och kanske ännu mer för sitt ledarskap är tydligt.

- Jag älskar att utveckla grupper och individer och jag har tränat på ett coachande ledarskap i snart 13 år nu. Värdegrunden är A och O, det är min absoluta övertygelse. Har man ingen värdegrund finns det inget att förhålla sig till. Värdegrunden sätter vi tillsammans och den ska vara förankrad. Därefter sätter vi tydliga mål tillsammans, så att alla går åt samma håll. När detta finns på plats kan man nå hur långt som helst! Jag tror på delaktighet och inflytande. Om alla får det så vill de också ta ansvar. Man får stolta och engagerade medarbetare som tycker om att gå till jobbet.

Dessutom är det viktigt med en god arbetsmiljö för Annelie och att det finns bra rutiner. Ordning och reda ska det vara. Det är till och från mycket tillfällig personal i och med brist på sjuksköterskor och en hjälp i det är att ha tydliga rutiner och att jobba mycket med struktur. Till exempel kan man ge tillfällig personal ett underlag i handen direkt när de kommer med vad som är viktigast under just det arbetspasset.


- Frågor är alltid välkomna och alla jobbar i par eller i team. Arbetsmiljön ska fungera, allt från vem som gör vad till att alla normalt ska hinna ta sin rast. Du ska inte behöva stressa dig igenom allt. Patientfokus och tydliga målbilder är också viktigt. Alla skall veta varför de kommer till jobbet och att vi är där för patienten. Jag tror att det här kommer att bli väldigt lyckat, då det är otroligt bra att ha samlat kompetensen kring en specifik patientgrupp. Det ska bli spännande att få anställa en arbetsgrupp med olika profiler som kompletterar varandra, avslutar Annelie.

Text och bild: Cecilia Frisell