Bemanningsmix

Nyhet

En intervju med Karin Forsberg, chefsjuksköterska i Solna på A24a på Gastrocentrum och projektledare för pilotprojektet Bemanningsmix. Projektet går ut på teamarbete och att alla får arbeta med det de är utbildade till.

Karin svarar på tre frågor om bemanningsmix

På A24A i Solna arbetar ni med ett projekt som kallas bemanningsmix, kan du berätta lite om det?

- Ja det stämmer. Vi gör en omstrukturering av bemanningen på min avdelning. Detta är ett projekt inför NKS. Vi har identifierat arbetsuppgifter och behov av kompetens och bemannar avdelningen därefter, det vill säga rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter. Detta istället för att viss kompetens skall utföra alla förekommande arbetsuppgifter.

Försöket med bemanningsmix innebär att vi byter ut fem vakanta sjukskötersketjänster mot sju andra tjänster; bland dessa sju tjänster finns undersköterskor, sjukgymnast och assistent – vårdavdelning. Avdelningen får också hjälp av en farmaceut och dessutom bemannas avdelningsköket under alla måltider, alla dagar. Vi utökar därmed antalet fast anställda och man kommer på detta sätt att få ägna sig åt sin specialitet och det man är utbildad för; både som sjuksköterska, undersköterska och annan personal.

Vi har tittat på hur vi kan göra det bättre för patienterna som är inneliggande och också kunna ta emot fler patienter och ge dem en ännu bättre omvårdnad och omhändertagande.

Hur kom ni fram till att göra på det här sättet?

- Vi tänkte utifrån ett patientperspektiv och började titta på det under våren 2013 och visste egentligen inte vad det skulle landa i när vi var klara. Vi ville sätta patienten först och arbeta kreativt och lösningsorienterat med bemanningen för att bli bättre än idag och så bra som vi vet att vi egentligen kan.

Vad skulle du säga är den stora skillnaden i och med arbetet med en ny bemanningsmix?

- Att vi arbetar i team och att man som anställd här ägnar sig åt det man utbildat sig till, dvs är man undersköterska så utför man patientnära omvårdnad. Är man sjuksköterska så arbetar man övergripande med omvårdnad och omvårdnadsordination samt avancerad läkemedelsadministration. Vi arbetar dessutom i team om en sjuksköterska och en undersköterska där vi säkerställer att teamen hela tiden håller en hög kompetensnivå.
Att vi har stöd av en kökspersonal, Farmaceuter och en Assistent - vårdavdelning underlättar för omvårdnadspersonalen i patientarbetet.

Karin rekryterar just nu sjuksköterskor och undersköterskor till sin avdelning! Håll utkik – snart kommer webbadressen till hennes annons att publiceras här.

Text: Fredrik Öhrn