Ansökan Läkartjänster

Instruktion för dig som söker specialisttjänster och information om AT-Block.

Specialistläkartjänster

Som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare söker du en tjänst, som vanligt, på SLL:s hemsida. I samband med att du ansöker bifogar du följande obligatoriska dokument.

 •  Personligt brev
 •  CV/ Meritförteckning 
 • Karolinskas Meritförteckning för läkare - undertecknad och vidimerad
 • Övriga bilagor
  Bevis på specialistkompetens
  Bevis på medicine doktorsexamen
  Bevis på docentur
  Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer

Observera att samtliga kompletta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan skall kunna beaktas. Den sökande kommer ej att få uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Dokument

Allmäntjänstgöring - Block

Annons för AT-block publiceras vecka 6-8 (8/2- 22/2) samt vecka 37-39 (17/9 - 1/10).

Åtta AT-block med placering i Solna
Åtta AT-block med placering i Huddinge
Åtta AT-block med forskning

Mer information om AT