Bättre bilder ger bättre behandling

Radiologiska bilder spelar en allt större roll i vården – för diagnos, behandling och uppföljning av patienten. För att bättre möta morgondagens kliniska behov har Karolinska ett innovationspartnerskap med Philips.

Strategi för kommande femårsperiod gällande innovationspartnerskapet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips.

Strategi | Nytt femårsfokus för innovationspartnerskap

Efter fem års innovationspartnerskap mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips, har lärdomarna analyserats och förts in i en ny strategi för innovationssamverkan inom medicinsk bildhantering och patientmonitorering. 

Valet av fokusområden för den kommande femårsperioden har föregåtts av djupgående analyser och gemensamma workshops, där bägge organisationer bidragit med sin expertis – från vårdpersonal och forskare till ledning. Tillsammans har vi identifierat utmaningar och behov inom områden där vi har mycket att vinna på att samarbeta.

Syftet med Karolinskas upphandlade innovationspartnerskap är att skapa förutsättningar för att utveckla bästa möjliga sjukvård för morgondagens patienter.

Fokus för fem år framåt är djupt grundade i vårdens behov – och möjligheter.

Det 14 år långa samarbetet ger förutsättningar att arbeta långsiktigt och effektivt för att driva utvecklingen av bildanvändning i vården. Experter från båda organisationerna tar sig nu an komplexa frågeställningar tillsammans.

– Ju mer radikalt man opererar för att vara säker på att få bort prostatacancern – desto större är risken för negativa biverkningar. Idag är det svårt att göra rätt avvägning.

Det säger Olof Akre, läkare oxh tidigare patientflödesansvarig för prostatacancer vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han är en av klinikerna som driver utvecklingen inom partnerskapet.

Vi utvecklar nu ett nytt beslutsstöd skräddarsytt efter våra behov. Bilder som fogas samman med kliniska data ska göra processen effektivare och säkrare för patienten.

Utvecklar hela vårdflöden

Tre områden med stor potential för innovation inom högspecialiserad vård har identifierats: Stroke, icke-avancerad prostatacancer och minimalinvasiv kirurgi, det vill säga operationstekniker med så små ingrepp som möjligt vilket minskar risken för komplikationer.

Valet av fokusområden föregicks av djuplodande behovsanalys och workshops, där ett 50-tal medarbetare bidrog med sin kunskap – från vårdpersonal och forskare till divisionschefer.

Bygger gemensam forskningshubb

Philips har etablerat en forsknings- och innovationshubb på Karolinska. Sjukhusets experter inom olika områden matchas med företagets expertis för att ytterligare öka innovationstakten – hela spannet från förebyggande underhåll och kontiunuerlig utveckling till transformation av vården.

 

Innovationspartnerskap med Philips

Vad: Utvecklar bild- och funktionsområdet inom bland annat stroke, icke-avancerad prostatacancer och minimalinvasiv kirurgi.

När: Etablerat år 2014, avtal om 14 år med option om ytterligare 6 år, i samband med upphandling av medicinteknik till nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Verksamheter på Karolinska: Neurologi, Neuroradiologi, Radiologi, Urologi, Onkologi samt Sjukhusfysik.

Nyheter relaterade till innovationspartnerskapet