Patienthotell

Här är hotell som Karolinska har avtal med och som omfattar övernattning i enkel-, dubbel- och familjerum.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

För barn och deras anhöriga gäller i första hand:   

  • Ronald McDonald Hus, Alfred Nobels Allé 20, 141 52 Huddinge
    Tel: 08-402 01 01  Ronald McDonald Hus

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

Elite Palace Hotel bokas i första hand. Om detta hotell är fullbokat kan istället Elite Palace Carolina Tower tillfrågas och är även detta fullbokat är det Best Western Plus Time Hotel som tillfrågas. 

 För barn och deras anhöriga gäller i första hand:

  • Familjevåningen, Karolinska Vägen 37A.
    Detta boende bokas av vårdplanerare på Karolinska.