Patienthotell

Här är hotell som Karolinska har avtal med och som omfattar övernattning i enkel-, dubbel- och familjerum.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

För barn och deras anhöriga gäller i första hand:   

 • Ronald McDonald Hus, Alfred Nobels Allé 20, 141 52 Huddinge
  Tel: 08-402 01 01  Ronald McDonald Hus

 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

Best Western Plus bokas i första hand. Om detta hotell är fullbokat kan istället Elite Palace Hotel tillfrågas. 

 • Elite Palace Hotel (Bolaget heter SSRS Stockholm Nord Hotel AB),
  S:t Eriksgatan 115, 100 31 Stockholm
  Tel: 08-566 217 00 Elite Palace Hotel

 För barn och deras anhöriga gäller i första hand:

 • Familjevåningen, Karolinska Vägen 37A.
  Detta boende bokas av vårdplanerare på Karolinska.