Utomlänsvård – för patienter från hela landet

Som vårdgivare kan du välja att samarbeta med oss. Det ger dina patienter tillgång till högspecialiserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi skapar gärna långsiktiga partnerskap för ömsesidig utveckling.

Vårt utomlänsteam för utomlänsvård etablerar din kontakt med rätt klinik på Karolinska Universitetssjukhuset och sedan tar vi ett gemensamt ansvar för vård och behandling. Vår intention är att patienten ska vårdas på sin hemmaklinik så länge det är möjligt – och också snabbt kunna återvända till hemregionen efter behandling hos oss.

Dina patienter får den sjukvård du väljer i samråd med våra experter. Sedan tar vi gemensamt ansvar för vård och behandling.

Karolinskamodellen – smidigt och säkert samarbete

Vi har utvecklat ett arbetssätt som gör samarbetet smidigt och säkert. Karolinskamodellen ger högkvalitiv och kostnadseffektiv vård – samtidigt som vi gemensamt driver utvecklingen framåt. Karolinskamodellen omfattar även ett utvecklat samarbete för forskning och innovation och kompetensutveckling av personal för bägge parter.

Partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset ger

  • högspecialiserad vård – hög kvalitet, hög patientsäkerhet
  • möjlighet att köpa den vård du vill ha
  • spetskompetens dygnet runt
  • gemensamma beslutskonferenser, gemensam vårdkedja
  • tidig hemgång
  • second opinion
  • telemedicinsk teknik som underlättar samarbetet
  • kompetensutveckling för båda parter

Är du patient tillhörande en annan region men vill vårdas hos oss? Då hittar du information på sidan Vård för dig som bor utanför Region Stockholm

Utomlänsteamet

Karolinskamodellen - vårt arbetssätt

Prislista

Intensivvårds Transport Centrum (ITC)

International Healthcare