Medicinsk psykologi - Remissinformation

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post.

Take Care:

S Medicinsk psykologi Mott

(gäller både Huddinge och Solna)

H Post covid Mott

(gäller Huddinge)

Per post:

Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk psykologi
QA25
171 76 Stockholm

Remiss till postcovid-mottagning Huddinge:

Karolinska Universitetssjukhuset
Postcovid-mottagning K59
141 86 Stockholm