Medicinsk psykologi - Remissinformation

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post.

Take Care:

S Medicinsk psykologi Mott

(gäller både Huddinge och Solna)

S Med Psyk Digital Mott

(gäller både Huddinge och Solna)

H Åldrande neuro Mott

(gäller både Huddinge och Solna)

H Post covid Mott

(gäller Huddinge)

Per post:

Remiss till Medicinsk psykologi Solna och Huddinge samt till vår digitala mottagning:

Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk psykologi
QA25
171 76 Stockholm

Remiss till Mottagning Åldrande Neuro Solna och Huddinge:

Karolinska Universitetssjukhuset, Hörselslingan 5,
Huddinge, R43 Mottagning Åldrande Neuro,
141 86 Stockholm.

Remiss till postcovid-mottagning Huddinge:

Karolinska Universitetssjukhuset
Postcovid-mottagning K59
141 86 Stockholm