Medicinsk enhet Medicinsk psykologi

Hos oss arbetar specialister inom klinisk psykologi och neuropsykologi. Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av patienter med somatiska sjukdomar och funktionshinder. Vi har också lång erfarenhet av patienter med långvarig smärta där läkare, psykologer, sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar i team med patienten.

Öppenvårdsmottagningar

Mottagningsverksamhet bedrivs i Solna, Karolinska vägen 37A, samt i Huddinge, R43. Vi tar emot patienter som drabbats av sjukdom eller skada. Patienterna erbjuds behandling och/eller utredning. Vi tar också emot patienter, både barn och vuxna, från hela landet med långvarig smärta.

Psykologisk behandling

Vi är specialiserade på att förstå psykologiska processer vid somatisk sjukdom och funktionshinder och behandlingsmässiga implikationer av dessa. Sambanden mellan psykologiska och fysiologiska faktorer liksom mellan hälsa och beteende står i fokus.

Vi väljer behandlingsmetod utifrån frågeställning och patientens enskilda behov.

Digital mottagning

Vi har möjlighet att erbjuda digital psykologisk behandling för specifika diagnoser. Vi erbjuder i dagsläget digital behandling för vuxna och barn med långvarig svårbehandlad smärta samt vuxna med risk att utveckla PTSD efter fysiskt trauma som vårdats vid Traumacentrum Karolinska.  

Länk till vår digitala mottagningssida för patienter

Neuropsykologisk utredning

Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av att utreda och bedöma kognitiva och emotionella funktioner hos personer med somatiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Vi tar emot remisser på patienter och anhöriga med psykologiska reaktioner kopplat till somatisk sjukdom, förlossning, kroppsskada, trauma eller medicinsk behandling/åtgärd.

Långvarig smärta

Vi har lång erfarenhet av patienter med långvarig smärta där läkare, psykologer, sjuksköterska och sjukgymnast arbetar i team med patienten. Vi tar emot vuxna och barn från hela landet med långvarig smärta. 

Råd och stödteamet

Patienter med ALS, Huntingtons sjukdom eller någon annan ovanlig neurologisk sjukdom har möjlighet att komma till vår mottagning som är en del av Medicinsk enhet Medicinsk psykologi.

På vår mottagning kan patienten få kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog eller logoped. Vi erbjuder bedömning och behandling med besök på vår mottagning, med hembesök eller med besök på Hjälpmedelscentralen.

Postcovid-mottagning Huddinge

Post covid mottagningen är multidisciplinär och ett samarbete mellan flera Teman och Funktioner på Karolinska, organiserad i en samverkansstruktur.

Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner har samordningsansvar för mottagningen.

Mottagningen arbetar transprofessionellt och individanpassar insatser efter patientens behov.

Uppdraget innebär att erbjuda uppföljning, utredning och behandling för:
1. Patienter som ej sjukhusvårdats i samband med covid -19 sjukdom men som efter > tre månader efter insjuknandet fortfarande lider av en allvarlig negativ påverkan på funktion, arbetsförmåga och livskvalitet (≥50 sjukskrivning eller mer) utan förbättring trots rehabiliterande insatser. Detta inkluderar patienter med misstänkt POTS som en följd av covid infektion.
2. Patienter som Sjukhusvårdats på Karolinska i samband med covid-19 sjukdom och/eller intensivvårdats och varit i behov av andningsunderstöd eller höga syrgasflöden samt haft utbredda lungförändringar på röntgen och ett komplicerat
vårdförlopp (ex. lungemboli, påverkan på hjärt/njur-funktion eller CNS).

Remiss

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post.

Handledning och utbildning

Behov av handledning eller utbildning för din personalgrupp? Kontakta oss gärna för information och diskussion om vad vi kan erbjuda. Vi deltar även i utbildning av psykologer vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet genom att erbjuda kandidatplatser och handledning samt PTP-tjänster till färdigutbildade psykologer för erhållande av psykologlegitimation.