Logopedi - Remissinformation

Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care. Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adresser: För Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk enhet Logopedi C151, 141 86 Stockholm. För Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk enhet Logoped B34, 171 76 Stockholm.