Medicinsk enhet Logopedi

Välkommen till Medicinsk enhet Logopedi! Logopeder på Karolinska universitetssjukhuset finns i Huddinge, i Solna, på Astrid Lindgrens barnsjukhus och på Rosenlunds sjukhus. Många av logopederna på kliniken är specialiserade och ett flertal är aktiva forskare.

Logopederna på Karolinska utreder och behandlar patienter som efter sjukdom, olyckshändelse eller medfödd funktionsnedsättning har en påverkan på språk-, tal-, röst- och/eller sväljfunktion. Behandling ges antingen direkt till patient eller indirekt genom rådgivning och undervisning för patient och anhöriga. Logopeder gör även utprovning av kommunikationshjälpmedel.

Föräldrastöd

Logopedmottagningen vid Medicinsk enhet logopedi på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ger sedan 2002 föräldrastödskurser som bygger på Hanen-metoden (It Takes Two To Talk och More Than Words); en kanadensisk intervention för familjer med barn med språk- och kommunikationsstörningar.

Verksamheten riktar sig särskilt till föräldrar som har barn med betydande kommunikativa och språkliga svårigheter, barn som inte har kommit igång med egen produktion och/eller barn som uppvisar svårigheter med förståelse och/eller samspel. Kursen erbjuds även till familjer med barn som är remitterade för en vidare utredning inom Kognitiv Neurologisk Utredning i Team, KNUT eller NU-teamet.

För mer information se vår informationsbroshyr

 

Rapport om Vårängens språkförskola

Är du patient eller närstående?