Medicinsk enhet Logopedi

Välkommen till Medicinsk enhet Logopedi! Logopeder på Karolinska universitetssjukhuset finns i Huddinge, i Solna, på Astrid Lindgrens barnsjukhus och på Rosenlunds sjukhus. Många av logopederna på kliniken är specialiserade och ett flertal är aktiva forskare.

Logopederna på Karolinska utreder och behandlar patienter som efter sjukdom, olyckshändelse eller medfödd funktionsnedsättning har en påverkan på språk-, tal-, röst- och/eller sväljfunktion. Behandling ges antingen direkt till patient eller indirekt genom rådgivning och undervisning för patient och anhöriga.
Logopeder gör även utprovning av kommunikationshjälpmedel.

Är du patient eller närstående?