Medicinsk enhet Klinisk nutrition

Klinisk nutrition är den samlade specialistresursen inom nutritionsområdet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi arbetar till största delen med individuell nutritionsbehandling för barn och vuxna men även med gruppundervisning. Medicinsk enhet Klinisk nutrition handleder blivande dietister och utbildar också personal inom nutritionsområdet. 

Kontaktuppgifter Klinisk nutrition

Besöksadress Solna:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gävlegatan 55

Besöksadress Huddinge:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
M98, Medicingatan plan 9

Verksamhetschef
Elisabet Lundström: elisabet.lundstrom@regionstockholm.se

Sektionschef Barn och Kvinnosjukvård:
Susanne Nilsson: susanne.ma.nilsson@regionstockholm.se 

Sektionschef Vuxna:
Ella Veidemann: ella.veidemann@regionstockholm.se