Remittera till oss

Skicka om möjligt din remiss elektronisk via TakeCare till Reproduktionsmedicin. Använd då våra remissmallar som stöd för vilka uppgifter som måste fyllas i. Du som använder Take Care kan ange fertilitetsscreening när du ska beställa prover, Då får du med alla obligatoriska prover.

Remiss Reproduktionsmedicinska laboratoriet, mall

En remiss för varje enskild provtagning måste finnas, även för kontrollprov. Undantag görs för frysningar i fertilitetsbevarande syfte.

Skickar du det medicinska underlaget/remissen per post adresserar du det till:

Reproduktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

På remissen ska avsändaren tydligt framgå:

Kombikakod
Klinik/mottagning
Sjukhus
Adress
Inremitterande läkare

Du kan också lämna remissen tillsammans med provtagningsburk och patientinstruktioner till patienten redan vid första besöket hos dig för att undvika onödig administration kring utskick av burkar och patientinstruktioner.

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-58 58 00 00 och be att bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterarna för allmänna frågor, till barnmorskorna för medicinska frågor eller till laboratoriet. 

2022-01-21 upphörde, på egen begäran, Reproduktionsmedicinska laboratoriets ackreditering av metoden att utreda spermaprovets spermiekoncentration och spermiernas motilitet. För dig som inremitterande blir det ingen förändring. Kvalitetsarbetet på laboratoriet fortsätter som tidigare.

Svarstid
Utlåtandet skickas till inremitterande läkare inom två veckor efter provtagningstillfället.