Reproduktionsmedicinska laboratoriet - Vårdgivarinformation

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Kontakta gärna Reproduktionsmedicinska laboratoriet om du har några frågor. Ring oss på telefon 08-58 58 75 04 eller vid akuta frågor på telefon 073-699 61 37.

Från och med 2020-01-20 tar vi bara emot spermaprov efter tidsbokning Tidsbokning gäller för godkända donatorer per telefon samt fertilitetsutredning spermier på 1177 Vårdguiden e-tjänster. För patienter som ska lämna spermaprov för fertilitetsutredning finns tider på boka måndag till torsdag.

Reproduktionsmedicinska laboratoriet ligger i Novumhuset bredvid Karolinska Universitetssjukhuset på Plan 4, hiss F. Hälsovägen 7 eller vid gångväg Blickagången 6.

Remittera till oss

Hämta arbetsblad och samtycke för frysförvaring spermier

ID kontroll

Vid besöket på laboratoriet måste patienten kunna visa giltig legitimation. I de fall kvinnlig partner lämnar in spermaprovet måste hon kunna visa sin egen och mannens legitimation.

Provtagningsburk

Godkänd provtagningsburk för spermaanalyser med avseende på typ av plast, sterilitet, toxicitet, samt storlek kan beställas från Sarstedt AB. Om patienten vill ta provet på Reproduktionsmedicin har laboratoriet burkar. godkända burkar får endast användas.

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Telefon: 042-19 84 50
E-post: info.se@sarstedt.com
Hemsida: www.sarstedt.com

Artikelnummer: 562.105 - bägare med skruvlock 100 (120) ml, steril, polypropylenplast.

Prov per inlägg

Analyseras inte.