Remittera till oss - Regler, PM och remisser

Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (remiss) för behandling med assisterad befruktning. Här finns underlag för remissen samt de riktlinjer (PM) som gäller.

Skicka om möjligt din remiss elektronisk via TakeCare till Reproduktionsmedicin. Använd då våra remissmallar som stöd för vilka uppgifter som måste fyllas i. Har du inte TakeCare kan du fylla i mallen och skicka som brev, observera parets samtycke till att Reproduktionsmedicin tar del av patientens journaler från övriga vårdgivare. Kopior på journalanteckningar och laboratoriesvar ska bifogas remissen. Remissen måste vara fullständigt ifylld för att kunna bedömas. Vänligen se regler och grundkrav samt specifika kriterier för respektive behandling. Ofullständiga remisser avslutas och returneras, ny komplett remiss skickas till Reproduktionsmedicin.

Regler och grundkrav

Riktlinjer/PM

Konsultationsremiss, mall

Remiss Reproduktionsmedicinska laboratoriet, mall

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-58 58 00 00 och be att bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterarna för allmänna frågor och till barnmorskorna för medicinska frågor. 

Skicka det medicinska underlaget/remissen till:
Reproduktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

ID kontroll

Vid besöket på Reproduktionsmedicin måste patienten kunna visa giltig legitimation.