Reproduktionsmedicin - Vårdgivarinformation

Mottagning Reproduktionsmedicin har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Remittera till oss

Väntelista och kötid

Vårdval

Det krävs alltid ett medicinskt behandlingsunderlag (läkarremiss) för behandling med assisterad befruktning. En fertilitetsutredning måste vara utförd innan remissen kan bedömas. Om du/ni flyttar till annan region krävs en specialistvårdsremiss från det nya hemregionen, även om du/ni flyttar under pågående behandling.

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

  • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet.
  • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin.
  • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

 

Det medicinska beslutsunderlaget skickas av din läkare till Reproduktionsmedicin för bedömning till vårdval eller högspecialiserad vård och slutgiltigt godkännande. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt godkänt skickar vi ett brev till dig/er. Brevet innehåller en bekräftelse och information om att du/ni kan välja att få behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker.

Kliniker som idag är godkända av Region Stockholm (bokstavsordning)

Inom Reproduktionsmedicin Karolinskas högspecialiserade uppdrag har vi nu fått möjlighet att ta emot ett begränsat antal vårdvalsbehandlingar. 

Efter att du/ni kontaktat och valt en klinik, tar den kliniken som du/ni valt kontakt med oss. Vi skickar därefter remissen/medicinska underlaget till den valda kliniken för vidare handläggning och kallelse.

Vårdval - med donerade spermier

Fritt vårdval tillämpas för behandlingar som gäller insemination och IVF med donerade spermier. Högspecialiserad vård utförs dock vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt godkänt skickar vi i turordning efter remissdatumet ett vårdvalsbrev till dig/er. Beroende på tillgången av spermier tar det en tid innan vårdvalsbrevet kan skickas ut, först då kan vårdvalet göras. Brevet innehåller en bekräftelse och information om att du/ni kan välja att få behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker. 

För dessa behandlingar rekvireras donerade spermier från svensk vävnadsinrättning. 

Kliniker som idag är godkända för insemination med donerade spermier (bokstavsordning).

Kliniker som idag är godkända för IVF med donerade spermier (bokstavsordning).

Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin.

 

 

ID kontroll

Vid besöket på Reproduktionsmedicin måste patienten kunna visa giltig legitimation.

Läs mer

Blanketter - samtycke

Patientinformation Zikavirus

Bli ägg- eller spermiedonator

Utomlänspatienter

Är patienten folkbokförd utanför Region Stockholm kan patienten komma till oss på två olika sätt.

  • Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. De utgår då ifrån den egna regionens regler gällande kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.
  • Patientlagen ger dig rätten att söka öppenvård var du vill i Sverige. Söker du dig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. Se regler och grundkrav - assisterad befruktning. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.

Följande ska framgå:

Anamnes
BMI
AMH
Ultraljud inkl HS och HSSG
Infektionsprover på bägge i paret
Spermieprov (manlig partner)

Vi debiterar enligt aktuell utomlänsprislista.

Distansstimulering/behandling kan i förekommande fall ske tillsammans med aktuell klinik från det inremitterande landstinget.

Specialistvårdremiss

I specialistvårdremissen/betalningsförbindelsen ska det tydligt framgå

Vilken sorts behandling som avses.
Personuppgifter på både kvinnan och partner, eftersom båda ska genomgå samtal/provtagning/etc.
Giltighetstid. Eftersom behandlingstiden ofta överstiger 1 år så önskar vi att ni istället anger:
- hur många behandlingar som avses
- om eventuella frysbehandlingar ingår
- Journalkopior och provsvar
inkluderande hormonell utredning på kvinnan samt spermaprovssvar och s k blodgivarscreening på båda partners.
Fullständig kombikakod

BMI

Reproduktionsmedicins BMI-gräns för kvinnan får inte överstiga 35, gäller även för utomlänspatienter.

Frågor?

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-58 58 00 00 och be att bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterarna för allmänna frågor och till barnmorskorna för medicinska frågor. 

Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC för spermaanalyser vid fertilitetsutredningar.