Remiss till Gynekologi och reproduktionsmedicin

Till mottagningsverksamhet Gynekologi

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare. Alla remisser avseende benign gynekologisk vård ska ställas till H Gynekologi mottagning. Frågeställningar avseende gynekologisk endokrinologi ska skickas till S Gynekologi Mott. Frågeställningar avseende bekräftad gynekologisk cancer sköts inom Bäckencancer och remisser ställs till S Gyn cancer Mott.

Till operation

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare till H Gynekologi mottagning.

Nödvändig information är

  • hälsohistoria inklusive tidigare kirurgi
  • aktuell anamnes
  • undersökningsfynd
  • önskat ingrepp
  • aktuell medicinlista
  • allergier/smittsamma sjukdomar
  • samtycke att vi tar del av patientens journal från övriga vårdgivare
  • puls, blodtryck och aktuellt Hb

Ange gärna också om patienten kan komma med kort varsel samt accepterar sms-påminnelse.

Remisskrav Mottagningen Gynendokrinologi, Solna 

Mottagningen ansvarar för högspecialiserad vård av patienter med hormonella tillstånd och missbildningar som påverkar pubertetsutveckling, fertilitet och långsiktig hälsa.  

För vård hos oss krävs remiss från vårdcentral, privat gynekolog eller annan vårdgivare med information om aktuellt tillstånd och tidigare utredning, till exempel hormonprovsresultat. 

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare till Mottagning Gynendokrinologi Solna. Har du inte TakeCare går det bra att skicka remissen som brev tillsammans med journalanteckningar och laboratoriesvar.

Remittera till Reproduktionsmedicin

Remittera till våra NHV-uppdrag