Gynekologisk vårdavdelning B76 Huddinge

På B76 i Huddinge bedriver vi gynekologisk slutenvård. Vi opererar, behandlar och vårdar företrädesvis patienter med benigna gynekologiska tillstånd och urogynekologiska diagnoser.

Det kan till exempel handla om patienter med följande sjukdomar och besvär:

  • Endometrios
  • Framfall
  • Inkontinens
  • Tidiga och sena missfall
  • Utomkvedshavandeskap
  • Svåra infektioner
  • Blödningsrubbningar
  • Hyperemesis (graviditetsillamående)
  • Aborter

Kontaktinformation

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Besöksadress i Huddinge:
Barngatan plan 7, hiss B4

Telefon: 08-123 816 00

Omvårdnadschefer

Ulrika Klintberg Leufvenmark/Isabelle Sundin Joandi