Gynekologisk vårdavdelning K67 Huddinge

På K67 i Huddinge bedriver vi gynekologisk slutenvård. Vi opererar, behandlar och vårdar företrädesvis patienter med benigna gynekologiska tillstånd och urogynekologiska diagnoser.

Det kan till exempel handla om patienter med följande sjukdomar och besvär:

  • Endometrios
  • Framfall
  • Inkontinens
  • Tidiga och sena missfall
  • Utomkvedshavandeskap
  • Svåra infektioner
  • Blödningsrubbningar
  • Hyperemesis (graviditetsillamående)
  • Aborter

Kontaktinformation

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Besöksadress i Huddinge:
Kirurgigatan 67

Telefon: 08-585 816 00

Omvårdnadschefer

Baeatrice Bertel/Lindha Heigis Dahl

beatrice.bertel@sll.se

lindha.heigis-dahl@sll.se

Är du patient eller närstående?