Medicinsk enhet - Gynekologi och reproduktionsmedicin

Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin omfattar all gynekologisk och reproduktionsmedicinsk vård inklusive laboratorieverksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna.

Tema Kvinnohälsa tar emot både kvinnor och män i behov av gynekologisk och obstetrisk öppen och slutenvård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och i Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden och med nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin.

Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå.

Temat är uppdelat i fem sektioner fördelade på de två Medicinska Enheterna Graviditet och Förlossning respektive Gynekologi och Reproduktion.

Gynekologi

All vår gynekologiska slutenvård samt vår dygnetrunt öppna gynakutmottagning finns i Huddinge. Majoriteten av vår mottagningsverksamhet är förlagd i Huddinge med en liten del i Solna. I vårt uppdrag ingår abortvård, bäckenbottenskador, dysplasier, gynekologisk kirurgi samt gynekologisk endokrinologi.

Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Är du patient eller närstående?