Genetisk vägledning

Vid Centrum för fostermedicin har vi en genetisk vägledare som kan vara ett stöd för den gravida och mödravården i olika avseenden.

Genetisk vägledning är den process som hjälper individer att förstå och anpassa sig till de medicinska, psykologiska och familjära aspekterna av genetiska orsaker till sjukdom.

Genetisk vägledning ska främja informerat val och anpassning till risken för sjukdom eller tillstånd.

Genetisk vägledning

 • Finns som stöd för personal vid mödravården (genom mail- och telefonkontakt) i samband med genetisk vägledning och information om fosterdiagnostik till de blivande föräldrarna
 • Har mottagning för gravida kvinnor och deras partner i samband med mer komplicerade fall
 • Har telefonrådgivning för blivande föräldrar

Genetisk vägledning kan vara aktuell vid

 • Ökad sannolikhet för kromosomfel vid KUB
 • Fostret har en genetisk diagnos, till exempel trisomi 21
 • NIPT
 • Kvinnor över 35 år
 • Onormala ultraljudsfynd
 • Känd familjehistoria av genetisk sjukdom eller tillstånd
 • Anlagsbärare för en viss sjukdom eller ett visst tillstånd
 • Önskemål om vidare uppföljning av blivande föräldrar
 • Prekonceptionell genetisk vägledning
Utbildning för personal inom mödravården: Läs mer här

Mer om genetisk vägledning

Mer om NIPT

För mer information kontakta

Charlotta Ingvoldstad

Genetisk vägledare, PhD

Telefonnummer 0769-497 616

E-post: Charlotta Ingvoldstad