Genetisk vägledning

Vid Centrum för fostermedicin har vi en genetisk vägledare som kan vara ett stöd för den gravida och mödravården i olika avseenden.

Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som avhandlar genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt.

Genetisk vägledning ska främja informerat val och anpassning till risken för sjukdom eller tillstånd.

Genetisk vägledare

 • Finns som stöd för personal vid mödravården i samband med genetisk vägledning och information om fosterdiagnostik till de blivande föräldrarna
 • Har mottagning för gravida kvinnor och deras partner i samband med mer komplicerade fall
 • Har telefonrådgivning för blivande föräldrar

Genetisk vägledning kan vara aktuell vid

 • Ökad sannolikhet för kromosomfel vid KUB
 • Fostret har en genetisk diagnos, till exempel trisomi 21
 • NIPT
 • Kvinnor över 35 år
 • Onormala ultraljudsfynd
 • Känd familjehistoria av genetisk sjukdom eller tillstånd
 • Anlagsbärare för en viss sjukdom eller ett visst tillstånd
 • Önskemål om vidare uppföljning av blivande föräldrar
 • Prekonceptionell genetisk vägledning

Mer om genetisk vägledning

Mer om NIPT

För mer information kontakta

Charlotta Ingvoldstad

Genetisk vägledare, PhD

Telefonnummer 0769-497 616

E-post: Charlotta Ingvoldstad