Fosterreduktion vid flerbörd

Fosterreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är gravid med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att ett eller flera, men inte alla, fosters liv avslutas.

Det finns olika skäl till att en kvinna eller ett par vill genomgå fosterreduktion.

  • När en flerbördsgraviditet innehåller ett svårt missbildat foster och det/de andra är till synes friska.
  • Om det föreligger en risk för fostrets eller moderns hälsa (som kan förebyggas om antalet foster minskas).
  • Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in.
  • Fosterreduktion kan även ha till syfte att endast minska antalet foster, som uppkommit i samband med behandling av ofrivillig barnlöshet.
Har du som vårdgivare frågor angående fosterreduktion vänligen kontakta: Fostermedicin på Solna (vxl) 08-517 700 00