Vårdprogram fysioterapi

Inom fysioterapi bedrivs ett ständigt kvalitetsarbete. I arbetet ingår bland annat framtagande av vårdprogram. Nya vårdprogram skrivs och befintliga vårdprogram bedöms och revideras. Arbetet sker kontinuerligt och inom flera diagnosgrupper samtidigt. Vårdprogram inom arbetsterapi kommer att presenteras framöver.

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention:

A

B

C-D

E-G

H-J

K

L

M-O

P

R

S

T-Ö