Arbetsterapi - Remissinformation

Remissinformation
Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care.

Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adresser:

För Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset, ME Arbetsterapi och fysioterapi Huddinge R41, 141 86 Stockholm.
För Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, ME Arbetsterapi och fysioterapi Solna N1:00, 171 76 Stockholm.