Medicinsk enhet Arbetsterapi och fysioterapi

Arbetsterapi och fysioterapi finns i en gemensam medicinsk enhet på Karolinska. Här hittar du som vårdgivare, forskare eller övrig intressent information från oss. Patienter hittar våra mottagningar under För patienter/Alla mottagningar och avdelningar A-Ö (eller sök på mottagningsnamn Fysioterapimottagning eller Arbetsterapimottagning Huddinge respektive Solna).

Den medicinska enheten är indelad i nio sektioner och består av cirka 70 arbetsterapeuter och 210 fysioterapeuter/sjukgymnaster, 5 undersköterskor samt två förrådsmedarbetare och verksamheten bedrivs såväl i Solna som i Huddinge. Vår verksamhet bedrivs på majoriteten av Karolinskas verksamheter och vi har öppenvårdsmottagning inom flera olika specialistområden. I vårt uppdrag ingår att bidra till högspecialiserad vård, forskning, utveckling och utbildning. Inom den medicinska enheten arbetar vi kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbeten och har ett nära samarbete med Karolinska Institutet. 

Remissinformation

Som standard skall remisser till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take-Care.

Om remitterande instans ej är ansluten till Take-Care skickas pappersremisser till följande adresser:

  • För Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset, ME Arbetsterapi och fysioterapi Huddinge R41, 141 86 Stockholm.
  • För Solna: Karolinska Universitetssjukhuset, ME Arbetsterapi och fysioterapi Solna N1:00, 171 76 Stockholm.

Här hittar du vårdprogram inom fysioterapi.

Här hittar du vårdprgram inom arbetsterapi

Här hittar du avhandlingar inom arbetsterapi av nuvarande eller tidigare anställda 

Här hittar du avhandlingar inom fysioterapi av nuvarande eller tidigare anställda 

Här hittar du formulär att fylla i om önskemål finns att komma på studiebesök, specialistauskultation mm

 

  

 

Är du patient eller närstående?