Tema Kvinnohälsa

Tema Kvinnohälsa tar emot både kvinnor och män i behov av gynekologisk och obstetrisk öppen- och slutenvård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet och med ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin.

Webbredaktör: Chatarina Johansson