Patientanvisning för Kalprotektin / Elastas i feces

Inför provtagningen behövs

  • Fecesrör med sked, se bild
  • Transporthylsa, se bild
  • Remiss eller elektronisk beställning
  • Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert, adresserat och frankerat

Provtagning

  1. Fecesröret (det inre röret) ska vara märkt med namnetikett eller nummeretikett alternativt skriv ditt namn och personnummer.

  2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll fecesröret med avföring till hälften. Sätt tillbaka skeden i fecesröret och skruva på locket.

  3. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt. Förvara gärna provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.

  4. Om du har fått en pappersremiss: Fyll i datum och tid för provtagningen på remissen. Kontrollera att numret på provtagningsrör och remiss överensstämmer.

  5. Lämna provet till laboratoriet inom 2 dagar.

  6. Om provet ska skickas med post: Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i närmaste brevlåda. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.

Utskriftsvänlig version (svenska)