Patientanvisningar

Patienten kan ta vissa prover hemma med hjälp av instruktion om hur provtagningen ska utföras. Här hittar du patientanvisningar för avföringsprov (feces), klamydia- och urinprov samt urinsamlingar. Patientanvisningar på svenska och på vissa andra språk finns anpassade för utskrift.

Vid behov av patientanvisningar på andra språk än svenska, använd Translate som du hittar längst upp på sidan.

Vårdpersonalen märker provtagningsmateriel samt skickar med eventuell remiss/beställningsunderlag. Provet lämnas på närmaste provtagningsenhet. I vissa fall kan provet skickas med post, det framgår av anvisningen. Provet ska skickas i speciell provpåse med adress.

Vid problem med utskrift kan patientanvisningar på svenska beställas från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.

Glukosbelastning

Patientanvisningar, feces

F-Hb länk till företagets anvisning och webbsida

Patientanvisningar för urinprov

Patientansvisning, provtagning Saliv-kortisol