Intensive Care Transportation Centre (ITC)

Intensive Care Transportation Centre (ITC) är en paraplyorganisation som organiserar fyra specialiserade transportteam: ANTS (Acute Neonatal Transport Service), PETS (Pediatric Emergency Transport Service), ECMO samt AITT (Advanced Intensive Care Transportation Team ). De tre första teamen har funnits länge på Karolinska. Vårt fjärde team – AITT – är nystartat och hanterar transporter av svårt sjuka vuxna patienter inom och utom Sverige.

Transportremiss

Vid behov av akut transport eller om du behöver konsultera oss om en transport ring ledningsansvarig läkare på ITC 08 – 123 72 112

Vid behov av en planerad transport ber vi dig fylla i en transportremiss.

Respektive team har dygnet runt beredskap. De nås på nedan telefonnummer:

  • Neo-PETS (ANTS) jour: 08-123 701 01

  • PETS jour: 070-484 13 78

  • ECMO jour: 08-123 780 50

  • AITT jour: 08-123 761 50

  • Övriga frågor 08 -123 72 112