Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Utbildningen vänder sig till ST-läkare i början av ST-utbildningen inom kirurgi. Belyser användandet av gastro- och koloskopi för diagnostik och terapi vid vanliga sjukdomstillstånd inom kirurgi.

Utbildningen avser att ur ett praktiskt perspektiv med interaktiv endoskopisk simulatorträning samt föreläsningar belysa gastroskopi- och koloskopiteknik samt handläggning av vanligt förekommande sjukdomstillstånd som handläggs med interaktiv endoskopi.

Inom många specialiteter till exempel thoraxkirurgi och allmän kirurgi sker en utveckling mot minimalinvasiva behandlingsmetoder. Vad gäller endoskopi, som i början av sin utveckling mest var inriktad mot diagnostik, finns nu en utveckling mot allt mer sofistikerade möjligheter till förbättrad diagnostik samt att med interventionell endoskopi behandla olika sjukdomstillstånd. Många utbildningar som berör interventionell endoskopi vänder sig till mer specialiserade endoskopister. Vår utbildning är ett försök att redan till ST-läkare i början av sin karriär få möjlighet till praktisk endoskopisk träning samt information om vanliga sjukdomstillstånd där interaktiv teraupeutisk endoskopi med fördel används.

Plats: CAMST (Simulatorcentrum) Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Omfattning: 3 heldagar