Utbildningar

CAMST erbjuder kurser och träningstillfällen främst inom områden säkert samarbete och kirurgisk intervention. Simulering kan äga rum både i CAMST lokaler på Karolinska Huddinge eller på den egna verksamheten. Det är möjligt genom samarbete med CAMST att träna all personal vid en avdelning i säkert samarbete.

Fullskaliga patientsimulatorer har stor effekt vid träning i samarbete runt den sjuka patienten. Olika vårdspecialiteter simuleras utifrån deltagarnas kompetens och inriktning. Genom att lösa autentiska fall sätts förmågan att samarbeta inom arbetslaget på sin spets.

 

För att läsa och se mer om CAMST och våra kurser samt anmälan gå till www.camst.se