CAMST:s Historia

Verksamheten startade som ett uppdrag från dåvarande sjukhusdirektören på Huddinge Universitetssjukhus AB Björn Rosén 2001. Till projektledare utsågs Li Felländer-Tsai.

Genom ett forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse möjliggjordes samfinansiering från Huddinge universitetssjukhus och Karolinska Institutet. Den officiella invigningen skedde 20 mars 2002 av dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell. Landshövding Mats Hellström medverkade å Stockholms läns vägnar.
Förstudierna för verksamheten startade redan 1999 på uppdrag av dåvarande marknadsdirektören för Huddinge universitetssjukhus AB, Kjell Thor.
Vid sjukhussammanslagningen sammanfördes verksamheten inom dåvarande Karolinska sjukhuset med Huddinge universitetssjukhus och en gemensam organisation fastställdes. Senare har även SLL investerat medel i verksamheten för att skapa förutsättningar för att hela SLL skall kunna ta del av kursutbud och verksamhet.

År 2008 blev Simulatorcentrum ackrediterat som ett nivå I utbildningsinstitut av American College of Surgeons.
Efter en omorganisation år 2010 etablerades Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och träning (CAMST). CAMST utgör Stockholms läns landstings samlade koncept för avancerad medicinsk simulering och träning och blev organisatoriskt placerat vid Karolinska Universitetssjukhuset inom staben för Kvalitet och Patientsäkerhet under ledning av chefläkaren Stefan Engqvist.Till verksamhetschef utsågs Li Felländer-Tsai. År 2012 flyttades CAMST organisatoriskt divisionen för Innovation och Utveckling och 2018 i förbindelse med Karolinska Universitetssjukhusets omorganisering mot en tematisk organisation flyttades CAMST till FoU. 2018 blir CAMST ackrediterat av det europeiska NETWORK OF ACCREDITED CLINICAL SKILLS CENTRES IN EUROPE.

Huddinge universitetssjukhus blev 2003 först i världen med basackreditering inom bildstyrd kirurgi.