Propofolkurs

Kursutvärdering Propofolkurs

1. I Vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna träningsmålen?
2. I vilken utsträckning anser du att kursens upplägg varit lämplig för att uppnå kursmålen?
3. I vilken utsträckning anser du att simulator/filminspelning varit till stöd för att uppnå målen?
4. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen?
5. Kommer du för egen del kunna tillämpa det Du lärt dig i din kliniska vardag?
9. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen?
10. Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
11. Hur upplevde du det teoretiska innehållet i föreläsningarna dag 1?
12. Hur upplevde du framförande och pedagogik av föreläsningarna dag 1?
13. Upplever du att den medicintekniska apparaturen som anänds vid simuleringarna fungerade tillfredställande?
14. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
15. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparaturen som använd på din arbetssplats ska utsättas för cyberattacker?