Team träning

Kursutvärdering Team-Träning

1. I Vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna träningsmålen?
2. I vilken utsträckning anser du att kursens upplägg varit lämplig för att uppnå kursmålen?
3. I vilken utsträckning anser du att simulator/filminspelning varit till stöd för att uppnå målen?
4. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen?
5. Kommer du för egen del kunna tillämpa det Du lärt dig i din kliniska vardag?
9. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen
10. Skulle du rekomendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
11. Hur lång tycker du att en simulatorkurs ska vara?
12. Hur ofta tycker du det vore bra för dig under din framtida yrkeskarriär att gå en simulatorkurs?
13. Upplever du att den medicintekniska apparaturen som används vid simuleringarna fungerade tillfredsställande?
14. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
15. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparaturen som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?