BKT Gynekologi

Kursutvärdering BKT Gyn

1. Hur väl uppfyldes målen avseende teoretiska kunskaper?
2. Hur väl uppfyldes de angivna kursmålen avseende praktiska färdigheter?
3. Hur väl kommer du att kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska verksamhet?
4. Hur bedömmer du kursen som helhet
5a. Hur bedömer du föreläsningen om diatermi vad gäller innehåll och presentation?
5b. Hur bedömer du kursmomentet om cystoskopi vad gäller innehåll och presentation?
5c. Hur bedömer du kusmomentet portsättning vad gäller innehåll och presentation?
5d. Hur bedömer du kursmomentet om knytteknik och suturering vad gäller innehåll och presentation?
5e. Hur bedömer du föreläsning om gyn chirurgica minor vad gäller innehåll och presentation?
5f. Hur bedömer du föreläsning om komplikationer vad gäller innehåll och presentation?
5g. Hur bedömer du kursmomentet hysteroskopi vad gäller innehåll och presentation?
7. Upplever du att den medicintekniska apparaturen som används vid simuleringarna fungerar tillfredsställande?
8. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
9. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparatur som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?