Basal Endoskopi

Kursutvärdering Basal Endoskopi

1. Hur svarade utbildningen mot utbildningsbeskrivningen?
2. Uppfylldes de angivna utbildningsmålen avseende teoretiska kunskaper?
3. Uppfylldes de angivna utbildningsmålen avseende praktiska färdigheter?
4. Var utbildningens pedagogiska arbetsformer anpassade till utbildningens mål och innehåll?
5. Upplevdes föreläsare och instruktörer som kompetenta och pedagogiska?
6. Upplevdes utbildningens längd som lagom?
7. Ändamålsenliga lokaler och utbildningsmaterial?
8. Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag?
9. Har utbildningen givit dig stöd (t ex mtrl och metoder) att förmedla din nyvunna kompetens vidare till kollegor och medarbetare i din verksamhet?
10. Skulle du rekomendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din?
12. Upplever du att den medicintekniska apparaturen som används vid simuleringarna fungerar tillfredsställande?
13. Har du någon gång misstänkt att medicinteknisk apparatur du använt i ditt yrke utsatts för en cyberattack?
14. Hur stor är din oro för att den medicintekniska apparatur som används på din arbetsplats ska utsättas för cyberattacker?