Vård för dig som bor utanför Region Stockholm

Varje år besöker ungefär 1,3 miljoner patienter oss. De flesta kommer från Stockholmsregionen och vi tar även emot patienter från övriga Sverige och från andra länder.

För att kunna erbjuda dig den bästa vården samarbetar vi med din hemregion och läkare. 

Remiss för specialistvård på Karolinska

Det vanligaste är att din läkare i din hemregion skickar en remiss till oss. Remissen innehåller information om vad du har för symtom och vad du behöver få för vård. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du kan även skriva en egenremiss om du inte har en remiss från en läkare. Detta gäller om det inte finns speciella remissregler i din region, läs mer på 1177

Egenremissen ska innehålla:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur den mottagning du vill komma till tar emot en egenremiss.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för den nya mottagningen att de får kontakta dina tidgare mottagningar för att ta del av din journal för den vård du nu söker.

  • Skickar du egenremiss måste du betala din resa till och från vården själv.
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.

Om den planerade vård du behöver innebär att du ska bli inlagd på sjukhuset, ska din läkare i din hemregion skriva en betalningsförbindelse till oss. Detta görs när vården inte kan erbjudas i din hemregion.

 Remissbedömning

När remissen kommit till oss görs en medicinsk bedömning och prioritering inom tre arbetsdagar. Du och din läkare får därefter ett svar på din remiss om vård på Karolinska.

För vårdgivare finns mer information på sidan Utomlänsvård - vårdgivare.

Utomlänsteamet

Mer om regler och dina rättigheter

International Healthcare