Vem bryr sig - Tillsammansverktyget

Vem bryr du dig om – och vem bryr sig om dig?

Det är en relevant fråga både i frånvaro och närvaro av sjukdom. Vi vet idag att sociala relationer är viktiga för hälsan. Det är också ett välkänt faktum att den som vanligtvis bistår med nära vård och omsorg i hemmet är närstående eller patienten själv i form av egenvård.

I detta forsknings- och utvecklingsprojekt testas och utvecklas ett verktyg för kartläggning av nära relationer. Verktyget är till för att individen själv ska kunna se, värdera och utveckla sina relationer. Verktyget kan också bidra med att förenkla överblicken av potentiellt användbara vårdkontakter.

Arbetet bedrivs av en grupp patient- och närståenderepresentanter, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Regionalt Cancercentrum (RCC).

För mer information kontakta:
Eskil Degsell, 070-913 79 09, eskil.degsell@regionstockholm.se