Vad är viktigt för mig?

Ett samarbetsprojekt mellan patient och närståendeföreningar, medborgare och vårdgivare ledde fram till denna rapport, "Vad är viktigt för mig? En rapport om patientens preferenser - en del av evidensbaserad medicin"

Rapporten växte fram under några års tid i ett samarbet mellan  Blodcancerförbundet,  Bröstcancerföreningen Rosa Gotland, Cancerföreningen PALEMA, Genia, Karolinska Universitetssjukhuset, Lungcancerföreningen, MagTarm förbundet, Neuroförbundet, Nätverket mot Gynekologisk cancer, Prostataförbundet, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Svenska Hjärntumörföreningen, Unga Reumatiker samt War on Cancer. 

Rapporten når du här

De flesta medicinska behandlingar innebär val och avvägningar. Ibland måste man kompromissa mellan livskvalitet och förväntad livslängd. En större operation eller medicinsk behandling som kemoterapi kan öka livslängden men leda till att patienten får stora och besvärliga biverkningar för resten av livet. 

Medicinskt identiska patienter kan ha olika preferenser och vården kan tolka patienters preferenser på olika sätt och välja olika behandlingsalternativ vilket kan leda till korrekt eller fel val. Därför är det viktigt att vården frågar efter vad som är viktigt för just mig.

Att veta vilka preferenser just jag har som person i en given situation är inte inte heller så lätt. Det som är viktigt i en ålder eller situation är inte lika viktigt i en annan situation eller förändras med åldern. 

Hur fångar och hanterar vi tillsammans patienters individuella preferenser från misstanke om eller symtom på sjukdom till död? Denna rapport syftar bland annat till att väcka tankar och starta dialogen om patienters preferenser som en del av evidensbaserad medicin och praktik.

Har du frågor kontakta nedanstående personer

Eskil Degsell, 070-913 79 09, eskil.degsell@regionstockholm.se

Anna Blommengren, 073-745 54 23, anna.blommengren@regionstockholm.se