Vad är viktigt för mig?

Ett samarbetsprojekt med patient och närståendeföreningar, medborgare och vårdgivare.

Att mäta ett resultat av given vård och behandling görs idag både av kvalitetsregister och inom vården. I en dialog mellan patienter och närstående har frågan väckts om de mått som används verkligen mäter det som är viktigt för patienter och närstående.

Syftet med projektet är att identifiera områden som är viktiga för patienter och närstående samt i samverkan med hälso- och sjukvården utveckla arbetssätt att mäta, agera och lära av resultatet.

Arbetsgruppen består av patienter och närstående inom

  • Prostatacancer
  • Pankreascancer
  • Multipel Skleros
  • Juvenil Idiopatisk Artrit
  • Gynekologisk cancer
  • Malign hjärntumör
  • Blodcancer
  • Cystisk Fibros


Har du frågor kontakta nedanstående personer

Eskil Degsell, 070-913 79 09, eskil@degsell.com

Anna Blommengren, 073-745 54 23, anna.blommengren@sll.se