Strategiska patient- och närståenderådet

”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är Karolinska Universitetssjukhusets vision och därför inför vi ett strategiskt patient- och närståenderåd för att säkerställa att strategiska beslut alltid är i linje med dagens och morgondagens patienters intressen.

Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patient- och närståenderådet.

Strategiska patient- och närståenderådet ska verka på en sjukhuscentral nivå med ett uttalat strategiskt perspektiv och verka med och mot sjukhusledningen. Frågor som anses vara viktiga för, och initieras av, patienter och närstående ska bli en del av agendan i sjukhusets högsta strategiska beslutsform.

Medlemmarna i rådet ska ingå i kraft av personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens. Det är önskvärt att de har erfarenhet av sjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset, men ej nödvändigt. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning.

Medlemmarna i rådet har erfarenhet av att vara patient eller närstående, gärna på Karolinska Universitetssjukhuset, men anlägger ett perspektiv som sträcker sig utanför sin egen erfarenhet och sjukdomsbild. Som medlem i rådet företräder man inte en specifik patientgrupp utan deltar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser som speglar samhällets sammansättning.

Rådet träffas sex till åtta gånger per år, cirka tre timmar vid varje tillfälle. Under en övergångsperiod har rådet en interimistisk ordförande, sedan väljs ordförande från rådets medlemmar. 

Rådets medlemmar

Vill du vara en del av Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset?

Har du frågor? Maila till strategiskapatientradet.karolinska@sll.se eller ring till nedanstående kontaktpersoner:

Jessica Abreu Munoz: 070-089 17 66
Åsa Hällström: 072-599 12 28